Netværk

Netværk i Selskabsret

20

lektioner

21950 DKK.

Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, der på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne er garanten for det faglige indhold og vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne. Derudover vil der være indlæg både fra eksterne indlægsholdere og netværksmedlemmer. Som medlem af netværket har du mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.Der lægges stor vægt på at blive opdateret på ny lovgivning og nyheder inden for selskabsret, samt hvordan man opererer i spændingsfeltet mellem teori og praksis. Erhvervsstyrelsen bidrager med oplæg på netværket og deltager på udvalgte møder med på møderne. Det høje faglige niveau blandt medlemmerne er med til at skabe et solidt sparrings forum, hvor arbejdsrelateret udforinger tages op til debat. 

 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Ejeraftaler
 • Kapitallån og selvfinansiering
 • K/S + P/S
 • Egne andele
 • Optioner
  • Primært som led i incitamentsordninger
  •  Mellem kapitalejere i samme selskab
 • Bestyrelses-/direktionsansvar
  • Særligt betydningen af foreliggende vurderinger fra revisor/advokat/andre sagkyndige
  • Advokaten som bestyrelsesmedlem
   • Ansvarsvurdering, forsikringsforhold
   • Udfordringer/relevante hensyn når bestyrelsesadvokaten samtidig er advokat for selskabet/bestyrelsesadvokatens advokatfirma præsterer advokatydelser til selskabet
 • Crowdfunding


Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.
 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international selskabsret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater, jurister og revisorer, der i deres daglige virke beskæftiger sig med selskabsret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, der har erfaring med selskabsret i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.
Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.
 

Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.