Netværk

Netværk i Entreprise og byggeri

Få sparring om aktuelle temaer og problemstillinger

20

lektioner

24950 DKK.

Indhold

På netværket i entreprise og byggeri møder du landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau.


Netværkslederne vil stå for en del af indholdet på netværket. Derudover vil der være indlæg både fra netværksmedlemmer og eksterne indlægsholdere. 


Du har som medlem stor mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.
 

Emneliste til kommende sæson:

 

 • Dokumentationskrav på livscyklusvurdering (CO2-reduktion)
 • Bygherrer ansvar for fremdrift og tilpasninger
 • Dagbodsbetingelser i AB18
 • Krav til erstatningsopgørelser
 • Stadeopgørelser
 • Bevissikring
 • AB 18 erfaringer
 • Hurtige afgørelser
 • Store voldgiftssager fra nyere tid
 • Kommunikation mellem byggeriets parter
 • Ansvar og risiko i aftale ml. bygherre, rådgiver og entreprenør

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende inden for entrepriseret og byggeri. Her har man mulighed for at udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre, der i deres daglige virke beskæftiger sig med entreprise og byggeri.


Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. 


Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager advokater, entreprenører, jurister i private virksomheder, chefkonsulenter, organisationer, bygherrer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere og andre aktører, der har arbejdet med entrepriseretlige forhold i praksis.


Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.


Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.