Netværk

Netværk i Entreprise og byggeri (Aarhus)

Få sparring om aktuelle temaer og problemstillinger

20

lektioner

24950 DKK.

Indhold

På netværket i entreprise og byggeri bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger.

Netværkslederne er garanter for det faglige indhold og vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne. Derudover vil der være indlæg fra både eksterne indlægsholdere og netværksmedlemmer.

Som medlem af netværket har du mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.
 
Temaerne på møderne bestemmes af medlemmerne og netværkslederne fra møde til møde.
 
Emneliste til kommende sæson:

 • Forældelse og reklamation i byggebranchen

 • Bygherres og entreprenøres materialeafstemning på den nye Livs Cyklus Analyse (LCA)

 • Samspillet mellem forsikringsret og entrepriseret inden for projektansvarsforsikringer

 • Omprojektering

 • Beslutning om stillet sikkerhed (under AB18)

 • Praktisk konflikthåndtering (hvornår opstår tvister for medprojekterende underentreprenører?)

 • Retlige problemstillinger ved den forøgede digitalisering af byggeprocessen

 • Leverandøranvisninger og montagefejl
 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende inden for entreprise og byggeri. Her har man mulighed for at udvikle ny viden, udveksle erfaringer og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre, der i deres daglige virke beskæftiger sig med entreprise og byggeri.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen.

Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager advokater, entreprenører, jurister i private virksomheder, chefkonsulenter, organisationer, bygherrer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere og andre aktører, der arbejder med entrepriseretlige forhold i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten eller i løbet af sæsonen.

Pladserne i netværket er personlige, hvormed medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fælleskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværk med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.