Netværk

Netværk i International IPR

Højaktuelle temaer og praktiske udfordringer i hele IPR-værdikæden

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

Som en del af netværket inden for international IPR, bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau.

Netværket er sammensat med henblik på at belyse IPR-værdikæden, fra IP Capture til IP Value Extraction, i et internationalt perspektiv. Her vil både praktiske udfordringer og højaktuelle sager gennemgås, samtidig med at der lægges vægt på at skabe et reelt netværk af erfarne eksperter.

Netværkslederne vil stå for en del af indholdet til oplæggene på netværksmøderne, hvortil du også selv forventes aktivt at bidrage med indlæg og input fra din hverdag. Derudover vil der til møderne være indlæg fra relevante eksterne indlægsholdere.

Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.
 

Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket 


Rusland og erfaringer med håndtering af trades
 • ECCO
 • Carlsberg

ESG og Bæredygtighed

EU og reparations systemer med en IP- vinkel 
 • f.eks. tvangslicenser. 
 • Evt. US vinkel

European Data ACT

Tyskland
 • Retssagspraksis og trends evt. virksomhedscase
  • Retssagsomkostninger
  • Finansiering og er der interessekonflikter

UPC
 • Case law
 • SPC    

Kina
 • Case law
 • Inventor compensation

US 
 • case Law update

On-line platforme – ansvars problematikker
 • On-line håndhævelse
 • Formidler ansvar? f.eks. YouTube og FB – krænkelser ol.


Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister, konsulenter, specialister, patentagenter, IPR-ansvarlige i private virksomheder, samt andre aktører, der har erfaring med IPR i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.