Netværk

Netværk i International IPR

20

lektioner

21950 DKK.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Markedsføringsret for specialister - Forbrugeraftaler

Kursus

Markedsføringsret i en digital verden - Introkursus

Netværk

Netværk i Markedsføringsret

Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau. Netværket er sammensat med henblik på at belyse IPR værdikæden fra IP Capture til IP Value Extraction i et internationalt perspektiv. Her vil både praktiske udfordringer og helt aktuelle sager gennemgås, samtidig med at der lægges vægt på at skabe et reelt netværk af erfarne eksperter.

Netværkslederne vil stå for en del af indholdet til oplæggene på netværksmøderne, hvortil du også selv forventes aktivt at bidrage med indlæg og input fra din hverdag. Derudover vil der til møderne være indlæg fra relevante eksterne indlægsholdere. Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

 

Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket: 

  • Samarbejds- og licensaftaler også i lyset af konkurrenceret
  • IP i bestyrelser
  • Sager i krydsfeltet mellem rettigheder
  • Best practice i kombination af IP-instrumenter
  • Kontraktuel håndtering af IPR, herunder techtransaftaler
  • Håndhævelse i Kina
  • Patent Risk Management

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et fortroligt forum, hvor man som medlem – både på teoretisk og praktisk niveau – kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Udover faglig opkvalificering får du også en markant udvidelse af dit professionelle netværk. Et nyt forum som du året rundt kan trække på til sparring og vidensdeling på konkrete udfordringer. Samtidig skaber et godt netværk gode forretnings- og karrieremæssige muligheder. Som medlem af netværket kan du påvirke emner og indhold, så det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson à 4,5 timers varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig obligatorisk efteruddannelse ved at være medlem af netværket.

 

Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister, konsulenter, specialister, patentagenter, IPR-ansvarlige i private virksomheder, samt andre aktører, der har erfaring med IPR i praksis. 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.


Materiale

Alle medlemmer på netværket vil få udleveret relevant materiale.


Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Markedsføringsret for specialister - Forbrugeraftaler

Kursus

Markedsføringsret i en digital verden - Introkursus

Netværk

Netværk i Markedsføringsret