Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Miljøret

Aktuelle temaer, udfordringer og muligheder på tværs af miljørettens verden

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Indhold

I miljøretsnetværket bevæger du dig blandt erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for miljøret. Netværket har et bredt sigte og spænder på tværs af miljørettens verden, herunder den offentlige sektor, miljøchefer fra den private sektor, landbrugs- og fødevaresektoren samt advokatbranchen.

Netværkslederne står selv for en del af dagsordenen på møderne og er garanter for det faglige indhold. Derudover vil der være oplæg fra både eksterne oplægsholdere og medlemmer af netværket.

Du har som medlem stor mulighed for at få indflydelse på dagsordenen ved at stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere.

Mødernes tema udvikles med medlemmerne fra møde til møde.

Emneliste til kommende sæson


 • Implementering af EU-vandrammedirektiv (de første erfaringer)

 • Ændringerne i Planloven (påvirker lokalplaner og klageadgang)

 • Ny praksis efter ophævelse af råstofplaner i 3 regioner

 • Spildevand – krav & ramme (især havneområder og kommunale rensningsanlæg

 • Ekspropriation (erfaringer fra egen praksis)

 • EU's Nødretsfororordning, erfaringer med frister (Opstil solceller/-paneler, repowering eller varmepumper)

 • Sporing af bygningsaffald

 • Aktuelle domme

Målgruppe

Netværket optager hovedsageligt personer, der arbejder med miljø, herunder advokater og fuldmægtige, miljøjurister/konsulenter og medarbejdere i det offentlige, herunder miljø- og teknikforvaltninger, rådgivere, byplanlæggere/planlæggere, myndigheder, VVM-medarbejdere, interesseorganisationer og andre, som ønsker at være opdaterede inden for miljøretten i et bredt funderet netværk, som kommer hele vejen rundt om problemstillingerne.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året.

Pladserne i netværket er personlige, hvorfor medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.

Del på sociale medier

in
t
f