Netværk

Netværk i Miljøret

Aktuelle temaer, udfordringer og muligheder

20

lektioner

23950 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Indhold

I miljøretsnetværket bevæger du dig blandt erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for miljøret. Netværket har et bredt sigte og spænder på tværs af miljørettens verden, herunder den offentlige sektor, miljøchefer fra den private sektor, landbrugs- og fødevaresektoren samt advokatbranchen.

Netværkslederne står selv for en del af dagsordenen på møderne og er garanter for det faglige indhold. Derudover vil der være oplæg fra både eksterne oplægsholdere og medlemmer af netværket.

Du har som medlem stor mulighed for at få indflydelse på dagsordenen ved at stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere.

Faste punkter på møderne:

 • Gruppediskussion
 • Ny lovgivning & domme

Mødernes tema udvikles med medlemmerne fra møde til møde.

Emneliste til kommende sæson:

 • Spildevand – krav & ramme (især havneområder og kommunale rensningsanlæg)
 • Udbygningsaftaler (processer nationalt)
 • Lokalplan – håndhævelsespligt efter planloven
 • Infrastrukturen til nye områder, herunder gas og olie.
 • Vedvarende energi - forvaltning vs. politik
 • Ekspropriation (ny ekspropriationslov & erstatningsfastsættelse)
 • Sporing af bygningsaffald
 • Regler om miljø og cirkulærøkonomi
 • Aktuelle domme
 • Det grønne Danmark (udviklingszoner)

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau, kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende inden for miljøret. I netværket kan man udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer, som arbejder indgående med miljøret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner – resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen.

Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

Målgruppe

Netværket optager hovedsageligt personer, der arbejder med miljø, herunder advokater og fuldmægtige, miljøjurister/konsulenter og medarbejdere i det offentlige, herunder miljø- og teknikforvaltninger, rådgivere, byplanlæggere/planlæggere, myndigheder, VVM-medarbejdere, interesseorganisationer og andre, som ønsker at være opdaterede inden for miljøretten i et bredt funderet netværk, som kommer hele vejen rundt om problemstillingerne.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året.

Pladserne i netværket er personlige, hvorfor medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.

Del på sociale medier

in
t
f