Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Producentansvar og genanvendelse

Producentansvar og genanvendelse i praksis - Skab en bæredygtig fremtid

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

At påtage sig producentansvar, genanvendelse og affald udgør en afgørende del af FN's verdensmål. I lyset af EU's Green Deal og stigende regulering på dette område er fokus på en bæredygtig fremtid mere relevant end nogensinde før. Danmark ønsker at bidrage til en tankegang om producentansvar, der støtter den grønne omstilling, og dette kræver nye og innovative løsninger.

Netværket i producentansvar og genanvendelse har til formål at sikre, at medlemmerne kontinuerligt oplever en styrkelse af deres kompetencer og vidensgrundlag. Netværket vil dykke ned i konkrete områder inden for genanvendelse og affaldshåndtering og udforske dilemmaer og problemstillinger, der er forbundet med at skabe en mere bæredygtig værdikæde.

Netværket har fokus på medlemmernes egne aktuelle problemstillinger, hvorfor det vil være muligt at komme med input til indholdet af netværksmøderne.
 

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket:

 •  Partnerskaber:
  • Når et plus et giver tre – brugen af partnerskaber i den grønne omstilling
  • Hvor kan værdikæden effektiviseres – ift. økonomi, klima og miljø?
  • Krav og muligheder ift. kunder, leverandører og regulering

 • Producentansvar: 
  • Samspil mellem producenter, forbrugere, myndigheder og andre aktører
  • Integration af emballage i cirkulære økonomimodeller
  • Aktuelle og kommende lovgivninger inden for producentansvar

 • Cirkulære løsninger:
  • Hvordan kan cirkulære løsninger samarbejde med affaldshåndteringen?
  • Hvordan opgøres gevinsten ved cirkulære løsninger?
  • Samarbejde mellem staten, kommunerne og producenter – hvordan kan de cirkulære løsninger se ud, og hvilke barrierer er der?

 • Affaldskredsløb og håndtering:
  • Vigtigheden af offentlig/privat samarbejde inden for affaldshåndtering og eksisterende infrastruktur
  • Cirkulære løsninger til affaldshåndtering: Genbrugs-, genanvendelses- og genindvindingsmetoder for at skabe et mere bæredygtigt affaldskredsløb
  • Nye teknologier og metoder til at reducere affald og øge genanvendelse
 • Den retlige ramme:
  • Hvordan ser EU’s fremtidige regulering ud, og hvilke krav skal virksomhederne forvente til f.eks. due diligence, genanvendelse, producentansvar m.v.?

Målgruppe

Netværket optager miljø- og/eller bæredygtighedschefer i både den offentlige og private sektor, fagfolk inden for miljø, affald, klima og cirkulær økonomi, CSR/ESG-chefer, miljøingeniører, advokater og jurister.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen.

Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.