Kursus

Produktansvar og produktsikkerhed

Grundig indføring i regelsættene og samspillet mellem dem

7

lektioner

6795 DKK.

Baggrund

Kurset giver en grundig indføring i de danske regler om produktansvar, herunder både produktansvarsloven og det i retspraksis udviklede produktansvar, samt produktsikkerhedsreglerne, og samspillet mellem de to regelsæt. 
 

Udbytte

På kurset får du bl.a.: 

  • Viden til at behandle produktansvarssager, herunder vurdere ansvaret efter både produktansvarsloven og de i retspraksis udviklede produktansvarsregler 
  • Viden om den seneste relevante retspraksis
  • En forståelse for produktsikkerhedsreglerne og samspillet mellem disse og produktansvaret 
  • Kendskab til forsikringsmulighederne for både produktansvar og produktsikkerhed


Indhold

Kursets første halvdel vil give en grundig indføring i de danske regler om produktansvar, herunder både produktansvarsloven, som gælder for personskade og forbrugertingsskade, og det i retspraksis udviklede produktansvar, som hovedsageligt anvendes på erhvervstingsskader. Kurset vil gennemgå defektbegrebet, ansvarsbetingelserne, ansvarsfrihedsgrunde, bevisbyrderegler mv., som vil gøre kursusdeltagerne i stand til at forstå og anvende produktansvarsreglerne i praksis. Kurset vil endvidere gennemgå den seneste retspraksis på området.

Kursets anden halvdel vil gennemgå produktsikkerhedsreglerne, navnlig lov om produkter og markedsovervågning, og vil forklare om producenter og distributørers forpligtelser til at træffe sikkerhedsforanstaltninger for at undgå, at produkter forårsager skader, f.eks. ved at tilbagekalde eller tilbagetrække produkter. 
Herudover vil købernes mangelsbeføjelser, når et produkt tilbagekaldes, og produktsikkerhedsreglernes samspil med produktansvarsreglerne blive gennemgået. 

Endelig vil mulighederne for forsikringsdækning af produktansvar og tilbagekaldelse mv. også blive gennemgået. 
 

Målgruppe

Kurset er relevant både for jurister, advokater, skadebehandlere og andre praktikere, som arbejder med eller ønsker en indføring i produktansvar og produktsikkerhed. 
 

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk