Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Årlig opdatering på andelsboligområdet

Lovændringer og retspraksis

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Andelsboligretten er et kompliceret retsområde, som omfatter retsstillingen for en række aktører, heriblandt købere/sælgere, andelsboligforeningen, foreningens bestyrelse, valuarer, revisorer, mæglere og advokater m.fl.

På dette kursus får du opdateret din viden om alle væsentlige forhold inden for andelsboligretten i bred forstand. Opdateringen vil omfatte retspraksis og lovændringer fra 1. oktober 2021 og frem til kursets afholdelse.

Der lægges op til dialog, således at deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål samt drøfte aktuelle problemstillinger fra hverdagen.

Underviseren, Kristian Dreyer, er forfatter til en række artikler og bøger om andelsboligretlige forhold og har bl.a. skrevet ”Ejerlejligheder- og andelsboliger”, ”Fra maksimalpris til overpris” samt senest TBB2022.857 om mangler ved andelsboliger.

Kristian Dreyer er tillige formand for Danske Advokaters Fagudvalg for fast ejendom, og har ført mange af de principielle domme på området. Som lektor på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, har han undervist flere år i emnet.
 

Emner er bl.a.:

  • Gennemgang og analyse af ny retspraksis, herunder seneste relevante domme – trykte som utrykt
  • Gennemgang af ny lovgivning
  • Spørgsmål og dialog
  • Forventet / Kommende lovændringer vedr. bl.a. ændringer af værdiansættelsesprincippet (offentlig ejendomsværdi)
  • Særlig gennemgang af ny dom om tagboligprojekter og nye andele, en utrykt dom fra Roskilde omkring ændring af værdiansættelsesprincip og reguleringsklausul, og de seneste domme, der liger bag den faglige artikel i TBB2022.857 om afslag i købesummen.

Baggrund og formål

Hvert år afsiges en række domme om andelsboligretlige forhold – og samtidigt er andelsboligforeningsloven ændret flere gange de seneste år.

Formålet med dette kursus er at opdatere dig på den seneste retspraksis, lovgivning og litteratur på området.
 

Målgruppe

Kurset er et nyhedskursus og er således målrettet alle, der arbejder med andelsboligretten – heriblandt jurister, advokater og administratorer – og som har behov for en løbende opdatering af retsområdet.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Der undervises med udgangspunkt i et omfattende powerpoint materiale, som giver en oversigt over samtlige relevante domme, lovændringer og litteratur. Utrykte domme udleveres i relevant omfang.

Samlet set giver kursusmaterialet et fyldestgørende overblik over de seneste år på det andelsboligretlige område.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.