Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Årlig opdatering på skatteregler

Lovgivning og afgørelser 

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Udbytte

Hvert år kommer der rigtigt mange ændringer af skattelovgivningen, hvor det er nødvendigt som praktiserende advokat at være bekendt med.
Alene i Folketingsåret 2021-2022 er der vedtaget hele 40 ændringer af skattelovgivningen.

Samtidig ændres praksis på skatteområdet ved at Landsskatteretten og Domstole afsiger en del afgørelser, og i større og større omfang betyder nogle af disse afgørelser, at praksis ændres - og disse praksisændringer bør rådgiver være bekendt med.
 
P.t. er der forskellige områder der er under ændring, f.eks.:
Værdiansættelse af fast ejendom ved handel mellem nærtstående.
Indenfor gaveafgiftskredsen er udgangspunktet, at der kan handles til ejendomsvurderingen +/- 15%, denne regel ændres i takt med der komme nye ejendomsvurderinger, og kan, som det ser ud lige nu, ikke anvendes hvis der foreligger særlige omstændigheder, men problemet er bare, at der ikke er en oversigt over, hvad der er særlige omstændigheder.
Her er det vigtigt at rådgiver kender praksis, så en handel ikke betyder køber eller sælger får en skattemæssig problemstilling.
 
Skat har tilført ressourcer og laver i stigende grad kontrol, og som vi ser det, følger der i stigende grad en ansvarssag med en skattemæssig ændring, også den problemstilling bør rådgiver være bekendt med.


Efter kurset vil man være bekendt med de nyeste ændringer af skattelovgivningen, ligesom man kender til den udvikling af praksis som Landsskatteretten og Domstolene i øjeblikket praktiserer.


Indhold

På kurset kommer du godt rundt om aktuelle skatteregler, opdateringer, ændringer og nogle af de seneste sager. Underviserne udvælger emner, som søger at klæde dig på i din rådgivende rolle, så du sikrer dig at være opdateret på området. 

  

Emner er bl.a.:

  • Gennemgang af udvalg ny lovgivning vedtaget i Folketingsåret 2021/22
  • Seneste nyt i forbindelse med værdiansættelse af fast ejendom ved handel mellem nærtstående.
  • Optimale aflønning af hovedaktionærer
  • Udvalgte nye afgørelser  

 

Målgruppe

Målgruppen er juridisk personale, som arbejder med rådgivning og som har lidt eller en del skattemæssig indsigt.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.