Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Billeasing A-Z

En grundig indsigt i regler, udfordringer og problemstillinger

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Modsat andre finansieringsformer, er der ikke nogen lov, som direkte regulerer leasing. Almindelige obligationsretlige principper og retspraksis spiller derfor en afgørende rolle for, hvilke spilleregler, der gør sig gældende på leasingområdet.


Den stødt stigende lovregulering på det forbrugerretlige, finansielle og skatteretlige område har medført, at der er en lang række afledede retsområder, man som leasingselskab og rådgiver er nødt til at have et indgående kendskab til.


På dette kursus vil vi – ud fra en såvel juridisk som praktisk vinkel – gå i dybden med de mange forskellige retlige områder, der knytter sig til billeasing. Kurset vil bl.a. komme omkring:

 

  • Leasing som begreb, herunder afgrænsningen af finansiel og operationel leasing samt maskerede kreditkøb, brugen af leverandørsamarbejder mv. 
  • De forskellige leasingformer: privatleasing, splitleasing, fleet, subleasing mv.
  • Fokus på leasingaftalers indhold, herunder hvilke vilkår, der giver anledning til udfordringer i praksis
  • Lovregulering, der berører leasingvirksomhed: hvidvaskloven, forbrugeraftaleloven, lov om finansiel virksomhed, kreditaftaleloven (ift. kreditværdighedsvurdering) mv.
  • Forholdsmæssig registreringsafgift (flexleasing). Kurset vil både komme omkring betingelserne for selvangiverordningen og kravene til udformningen af den enkelte leasingaftale, ligesom der vil blive sat et praktisk fokus på de muligheder og begrænsninger, som reglerne om forholdsmæssig registrering medfører ift. periodeforlængelser, kilometerændringer, førtidigt ophør mv.
  • Forsikringsretlige aspekter af leasing, herunder brugen af panthaverdeklarationer og andre tiltag på området for forsikring af leasinggivers risiko. Vi vil også komme omkring reguleringen af forsikringsformidling, der stiller en lang række krav til leasingselskaber, som formidler ansvars- og kaskoforsikring samt andre forsikringsprodukter
  • Håndtering af misligholdte leasingaftaler: både ift. rykkerprocedure, sikring af bilen samt håndtering af restfordringen efter tilbagetagelsen
  • Endelig vil kurset også komme omkring seneste nyheder, retspraksis og regulering på leasingområdet, herunder eksempelvis reguleringen af vanvidskørsel, periodisk afgift (grøn ejerafgift mv.), klonede og fiktive biler mv.
     

Udbytte

Billeasing har i de seneste år vundet en enorm udbredelse i Danmark; både på erhvervs- og forbrugersiden. Det er kursets formål at give kursisterne en grundig indsigt i, hvad billeasing er, og hvilke regler, der regulerer området.  
Kurset vil også komme omkring de mange forskellige muligheder og koncepter, som der eksisterer på området, samt de udfordringer og problemstillinger, der knytter sig hertil.

Her kan bl.a. nævnes flexleasing, demoleasing, privatleasing, subleasing mv. Endelig vil kurset også behandle de seneste nyheder og aktuelle temaer som eksempelvis vanvidskørsel, klonede og fiktive biler, sikring af ejendomsretten (vindikation ctr. ekstinktion) mv.

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater, jurister, ansatte (jurister som ikke-jurister) i leasingselskaber og banker m.v., som gerne vil have en grundig indsigt i området. 

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale gennem JUC's online materialeportal herunder bl.a. lovregler, styresignaler og retspraksis.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.