Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Inkasso for specialister

Komplekse og aktuelle emner

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Formålet med dette kursus er at udfordre og opdatere den letøvede eller mere erfarne inkassopraktiker på sidste nyt samt de seneste tendenser på inddrivelsesområdet.

Kurset vil også give et generelt brush-up på praksis og regler på inddrivelsesområdet, herunder retningslinjerne for registrering i RKI, pålæggelse af gebyrer, håndtering af indsigelser m.v.

Endelig vil kurset også have fokus på det forsat voksende område inden for håndtering af inddrivelse på leasing- og lånefinansieringsområdet.
 

Udbytte

På dette kursus fokuserer vi på en række af de mest komplekse og aktuelle emner på inddrivelsesområdet.

Derfor vil emnerne blive opdateret, når vi nærmer os afholdelsesdatoen.
 
Emner kan bl.a. være:
 
  • Opgørelse af nødlidende fordringer, herunder ift. forrentning, forældelse m.v., i lyset af et øget fokus på den finansielle branches håndtering af nødlidende fordringer som følge af en række konkrete sager
  • Brugen af frivillige forlig/skylderklæringer, herunder de særlige krav, der stilles til frivillige forlig, som indeholder en aftale om afdragsordning
  • Fokus på gebyrer og de særlige regler, der gælder for forrentning af disse
  • Håndtering af nødlidende leasingengagementer: både ift. sikring af aktiver samt håndtering af restfordringen efter tilbagetagelsen
  • Håndtering af misligholdte kreditkøbekontrakter med ejendomsforbehold, gældsbreve med underpant i løsøre, koblede kreditkøb m.v.
  • Nyeste praksis fra domstolene på inkassoområdet, herunder ift. udlæg, inkassosalærer, politifremstillinger m.v.
  • Hvad kan man i 2024 foretage udlæg i?
  • Digital kommunikation med skyldner
  • Praksis for registrering i RKI og andre kreditoplysningsbureauer
 

Målgruppe

Kurset er rettet til alle, der sidder med inkassosager, herunder juridiske sagsbehandlere, advokatsekretærer, advokatfuldmægtige, advokater, virksomhedsjurister, bogholdere, ansatte i debitorafdelinger, medarbejdere fra inkassoafdelinger m.v.

Også medarbejdere i finansierings- leasing- og andre finansielle virksomheder, der håndterer inddrivelse, kan få et godt udbytte af kurset.

Endelig er kurset også relevant for tidligere års deltagere på JUC’s Inkasso for specialister, da der bliver fokuseret på nye emner og problemstillinger.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.