Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Praktisk konkurs

Fra juridiske grundprincipper til avanceret aktivhåndtering

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Kurset har til formål at give deltagerne en indføring i den praktiske behandling af konkursboer og er opbygget som et kronologisk forløb af et konkursbo fra indgivelsen af konkursbegæringen til konkursboets afslutning. Kurset henvender sig til advokater og andre jurister i finanssektoren og erhvervslivet, der har berøring med behandlingen af konkursboer enten som bobehandlere eller kreditorrepræsentanter.


Deltagerne vil blive udstyret med viden om indgivelsen af konkursbegæringer, herunder de juridiske krav og skifterettens første behandling af sagen. Kursets indhold dækker også udnævnelsen af en kurator, sikring og registrering af boets aktiver, kreditorinformation, salg af aktiver, håndtering af gensidigt bebyrdende kontrakter, og omstødelsesregler.


Derudover vil kurset detaljeret gennemgå kurators opgaver og ansvar, inklusiv sikring mod uberettigede dispositioner og forsikring, samt pligter overfor kreditorer og myndigheder. Salg af boets aktiver, håndtering af boets passiver, og kurators vederlag er centrale emner, der tillige vil blive behandlet.


Emner er bl.a.:


 • Indledning til konkursprocessen: Krav og behandling af konkursbegæring, afsigelse af konkursdekret
 • Kuratorrollen og boets sikring: Udpegning, habilitetsregler, sikkerhedsstillelse, forsikring, postspærring, og registrering af aktiver
 • Kreditorinteraktion og -information: Håndtering af information til kreditorer, offentlige myndigheder, og oprettelse af bostyre/kreditorudvalg.
 • Aktivhåndtering: Sikring af boets aktiver, salg af aktiver, og realisation af andre aktiver, herunder inkassation af tilgodehavender
 • Juridiske aspekter af boet: Gensidigt bebyrdende kontrakter, omstødelse, og boets retssager
 • Konkursregulering og passiver: Konkursboets passiver, gældbogsførelse, og fordringsprøvelse
 • Kurators opgaver og vederlag: Omfatter kuratorfuldmagten, sikring mod uberettigede dispositioner, og fastsættelse af vederlag
 • Afslutning af konkursboet: Procedure for redegørelser, boregnskab, udlodning, og eventuelle tvangsakkorder eller gældssanering

Udbytte

Som deltager på kurset opnår du dybdegående indsigt i konkursprocessen og udvikler væsentlige færdigheder i håndteringen af konkursboer. Du lærer at navigere juridiske aspekter, sikre og realisere aktiver effektivt, og håndtere kreditorrelationer, hvilket styrker din ekspertise og forbedrer dine kompetencer i professionel bobehandling.

Du får bl.a. følgende fra kurset:
 • En omfattende forståelse af processerne involveret i håndtering af konkursboer
 • Praktiske færdigheder i at navigere de komplekse aspekter af konkursretten
 • Indsigt i kurators opgaver og ansvarsområder samt effektiv interaktion med kreditorer og skifteretten
 • Evnen til at identificere og anvende relevante juridiske rammer og bestemmelser effektivt
 • Færdigheder i at håndtere de juridiske og praktiske aspekter ved salg af boets aktiver, fordringsprøvelse, og omstødelse
 • Kompetencer til at varetage kreditorers interesser og navigere i konkursregulering

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater og andre juridiske fagpersoner i finanssektoren og erhvervslivet, der enten arbejder som bobehandlere eller repræsenterer kreditorer i forbindelse med konkursboer. Det er ideelt for fagfolk, der ønsker at styrke deres kompetencer og forståelse for konkursprocessen.

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 


Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.