Rekonstruktionsbehandling for specialister


Udbytte

 

Det er kursets formål at give deltagerne grundlag for at rådgive virksomheder i krise om mulighederne for rekonstruktion, og således både at agere som rekonstruktør samt rådgive kreditorer om konsekvenserne af at deltage i en rekonstruktion.

 

Kursets hovedvægt lægges på at give deltagerne et indgående kendskab til rekonstruktionsarbejde i praksis med udgangspunkt i reglerne om:

 

 • Hvornår insolvens foreligger
 • Risiko for ansvar ved ledelse af insolvenstruede virksomheder
 • Hvordan drift af insolvenstruede virksomheder bør tilrettelægges
 • Problemer forbundet ved overdragelse af kriseramte virksomheder
 • Håndtering af interne og eksterne aktører
 • Grundlaget for frivillige gældsordninger 
 • De skattemæssige, regnskabsmæssige og selskabsretlige konsekvenser af forskellige rekonstruktionsmodeller

 

Ved inddragelse af cases vil deltagerne aktivt arbejde med rekonstruktionsmodeller.

 

Indhold

 

Følgende emneområder vil blive berørt på kurset:

 • De nye - og forhåbentligt på tidspunktet for kursets afvikling - fuldt ikrafttrådte regler om indenretlig rekonstruktion, herunder 

  • fremskyndet udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond

  • mulighed for skæring af medarbejderforpligtelser som det i dag gælder i konkurs

  • mulighed for ”fast track” gennemførsel af virksomhedsoverdragelse for bevarelse af profitable dele af en kriseramt virksomhed

 • Identifikation af krisen - krisetegn og analyse

 • Regler for drift af insolvenstruede virksomheder

 • De generelle opgaver for ledelse og rekonstruktøren, henholdsvis kreditorernes rådgivere

 • Likviditet og omkostninger ved rekonstruktionen

 • Rekonstruktionsmodellerne udenretligt og indenretlige efter ny lov - målet med en løsning

 • Tvangsakkord - ligelighedsprincippet, tillidsmænd, afstemningsregler m.v., mindstedividende, retsvirkninger

 • Frivillige gældsordninger – singulære/generelle

 • Erhvervsdrivendes muligheder for at opnå gældssanering

 • Virksomhedsoverdragelsesmodeller bl.a. søster- og datterselskabsmodeller, virksomhedsoverdragelsesloven, masseafskedigelser

 • Kapitaltilførsel og gældskonvertering

 • Forholdet til de enkelte aktører i en rekonstruktion - panthavere, SKAT, banker, øvrige kreditorer, ansatte, LG, ledelse m.v.

 • Processuelle og materielle regler i konkursloven vedrørende rekonstruktionsbehandling

 

Målgruppe

 

Kurset er målrettet erfarne advokater, jurister, sagsbehandlere og kreditvurderingsmedarbejdere, som gerne vil opdateres på rekonstruktionsbehandling og det insolvensretlige område, som rekonstruktionsbehandling dækker over.

 

Materiale

 

Du får adgang til alt relevant kursusmateriale online på JUC's materialeportal. Materialet indeholder et omfattende materiale i form af undervisningsplancher, paradigmer, lovgrundlag mv. med henblik på at give deltagerne arbejdsredskaber til håndtering af praktiske problemer, herunder selskabsretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse, kapitaltilførsel og gældskonvertering, de skattemæssige virkninger af rekonstruktion og håndtering praktiske forhold vedrørende rekonstruktion i øvrigt.

 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

torsdag d 18. november 2021

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokostAxelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Course