Kursus

Rekonstruktionsbehandling for specialister

7

lektioner

5995 DKK.

Udbytte

 

Det er kursets formål at give deltagerne grundlag for at rådgive virksomheder i krise om mulighederne for rekonstruktion, og således både at agere som rekonstruktør samt rådgive kreditorer om konsekvenserne af at deltage i en rekonstruktion.

 

Kursets hovedvægt lægges på at give deltagerne et indgående kendskab til rekonstruktionsarbejde i praksis med udgangspunkt i reglerne om:

 

 • Hvornår insolvens foreligger
 • Risiko for ansvar ved ledelse af insolvenstruede virksomheder
 • Hvordan drift af insolvenstruede virksomheder bør tilrettelægges
 • Problemer forbundet ved overdragelse af kriseramte virksomheder
 • Håndtering af interne og eksterne aktører
 • Grundlaget for frivillige gældsordninger 
 • De skattemæssige, regnskabsmæssige og selskabsretlige konsekvenser af forskellige rekonstruktionsmodeller
 • Betingelser og grundlag samt proces for forebyggende rekonstruktionsprocedure, således som forslag herom forventes fremsat af Justitsministerens i foråret 2022 i henhold til regeringens lovkatalog fremlagt ved Folketingets åbning i oktober 2021”

 

Ved inddragelse af cases vil deltagerne aktivt arbejde med rekonstruktionsmodeller.

 

Indhold

 

Følgende emneområder vil blive berørt på kurset:

 • De senest med Lovforslag nr. 65 – 2020 foreslåede og fuldt ikrafttrådte regler om indenretlig rekonstruktion, herunder
  • Fremskyndet udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond
  • Mulighed for skæring af medarbejderforpligtelser som det i dag gælder i konkurs
  • Mulighed for ”fast track” gennemførsel af virksomhedsoverdragelse for bevarelse af profitable dele af en kriseramt virksomhed
 • De forventeligt nye regler om forebyggende rekonstruktionsprocedure herunder
  • På hvilket tidspunkt sandsynligheden for insolvens antages at foreligge?
  • Hvem der kan indgive begæring om forebyggende rekonstruktionsprocedure?
  • Om og da hvornår der etableres fristdag?
  • Samspillet mellem forebyggende rekonstruktionsprocedure og rekonstruktionsbehandling, som vi senest har tilpasset disse regler?
  • Fordele og ulemper ved forebyggende rekonstruktionsprocedure?
 • Identifikation af krisen - krisetegn og analyse
 • Regler for drift af insolvenstruede virksomheder
 • De generelle opgaver for ledelse og rekonstruktøren, henholdsvis kreditorernes rådgivere
 • Likviditet og omkostninger ved rekonstruktionen
 • Rekonstruktionsmodellerne udenretligt og indenretlige efter ny lov - målet med en løsning
 • Tvangsakkord - ligelighedsprincippet, tillidsmænd, afstemningsregler m.v., mindstedividende, retsvirkninger
 • Frivillige gældsordninger – singulære/generelle
 • Erhvervsdrivendes muligheder for at opnå gældssanering
 • Virksomhedsoverdragelsesmodeller bl.a. søster- og datterselskabsmodeller, virksomhedsoverdragelsesloven, masseafskedigelser
 • Kapitaltilførsel og gældskonvertering
 • Forholdet til de enkelte aktører i en rekonstruktion - panthavere, SKAT, banker, øvrige kreditorer, ansatte, LG, ledelse m.v.
 • Processuelle og materielle regler i konkursloven vedrørende rekonstruktionsbehandling

 

Målgruppe

 

Kurset er målrettet erfarne advokater, jurister, sagsbehandlere og kreditvurderingsmedarbejdere, som gerne vil opdateres på rekonstruktionsbehandling og det insolvensretlige område, som rekonstruktionsbehandling dækker over.

 

Materiale

 

Du får adgang til alt relevant kursusmateriale online på JUC's materialeportal. Materialet indeholder et omfattende materiale i form af undervisningsplancher, paradigmer, lovgrundlag mv. med henblik på at give deltagerne arbejdsredskaber til håndtering af praktiske problemer, herunder selskabsretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse, kapitaltilførsel og gældskonvertering, de skattemæssige virkninger af rekonstruktion og håndtering praktiske forhold vedrørende rekonstruktion i øvrigt.

 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.