Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Leasing - Juraen og praktikken

Et specialistkursus om særvilkår og tilretninger

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold og udbytte

Det er afgørende at have forståelse for, hvornår en aftale er en leasingaftale, og hvornår der er risiko for, at det bliver en anden type aftale, som ikke fører til det resultat om ejendomsret og skattemæssig afskrivningsret, som er afgørende for parterne. Hertil kommer, at særligt leasingaftale af biler, som følge af den for Danmark meget høje registreringsafgift og den afgiftsmæssige lempelige behandling af registreringsafgift, giver anledning til adfærd og anvendelse, som af andre årsager ikke er ønsket, og som derfor på et meget detaljeret område, er reguleret til forskel fra fx leasing af en landbrugsmaskine.

Kurset er et specialistkursus, og det forudsættes, at deltagerne er bekendte med de grundlæggende elementer af finansiel leasing.

Kurset har således ikke som direkte formål at gøre dig i stand til at formulere en finansiel leasingaftale, men ved, at vi når omkring næsten alle de problemområder, der støder op til eller er forbundet med finansielle leasingaftaler, så får du et sikkert grundlag for eventuelle særvilkår eller tilretninger – og hvad særvilkår og tilretninger kan have som konsekvens.


Vi forventer at komme igennem følgende emner på kurset:


 • Hvad kan man lease?
 • Billeasing
 • Anden leasing
 • Hvad er finansiel leasing og hvorledes adskiller finansiel
 • leasing sig fra andre finansieringsformer, herunder operationel leasing?
 • Trepartsforholdet og hvad betyder dette for parterne?
 • Hvorfor er finansiel leasing attraktivt for leasingtager?
 • Hvorfor er finansiel leasing attraktivt for leasinggiver?
 • Må banker udbyde operationel leasing?
 • Hvilke udfordringer er der ved leasinggivers ejerskab af aktivet, og hvad er samtidigt leasingtagers forpligtelse eller risiko?
 • Hvor opstår udfordringerne?
 • Hvordan løses udfordringerne?
 • Et indblik i F&L´s standardkontrakt med FDM om operationel leasing af biler til forbrugere
 • Leasings afgrænsning og udfordring til
  • Kreditaftaleloven
  • Virksomhedspant, fordringspant og negativerklæringer
  • Ejendomspant
  • Rekonstruktionsbehandling og konkurs
  • Softwareleasing
  • Registreringsafgifter for motorkøretøjer (overordnet niveau)
  • Kreditværdighedsvurdering
  • E-skat
  • Hvidvask
 • Hvad er det særlige med vanvidskørsel, kloning og leasing?
 • Forbrugerklagenævnet og Pengeinstitutankenævnet
 • Hvor er finansiel leasing på vej hen?


Baggrund

Der er ikke en særlig lov om leasing i Danmark. Leasing er baseret på dansk rets almindelige princip om aftalefrihed.
Leasingaftaler bygger på den retlige konstruktion, at leasinggiveren har og beholder ejendomsretten til genstanden, mens brugsretten er overdraget til leasingtageren i den aftalte periode. En række bestemmelser i forskellige love regulerer imidlertid aspekter af aftaleforholdet i en leasingaftale, f.eks. bestemmelser i kreditaftaleloven, aftaleloven, konkursloven, tinglysningsloven m.fl.

Hvis parterne i en leasingaftale giver sig i kast med at udforme deres egne dokumenter, er det vigtigt at være opmærksom på, at lovgivningen kan indeholde regler, der ikke kan fraviges ved aftale, og som derfor kan få utilsigtede virkninger på aftaleforholdet. De ufravigelige regler findes navnlig i forholdet mellem parterne på den ene side og en udenforstående tredjemand på den anden side. Desuden findes de ufravigelige regler i forholdet til offentlige myndigheder, herunder skattemyndighederne.


Målgruppe

Kurset vil være oplagt for dig, der beskæftiger med leasing bl.a. med løsørefinansiering (”asset funding”), skattemæssige eller registreringsafgiftsmæssige forhold, rådgivning eller repræsentant for leasingtager eller -giver. Det er bl.a. jurister, advokater, sagsbehandlere, myndighedsansatte og revisorer.

Følgende faggrupper kan have behov for at få udbygget sin viden om leasing: Domstols-, voldgifts- samt mediationstilknyttede medarbejdere, brancheorganisationsansatte, og bankansatte.

Vi vil forsøge i videst mulige omfang at inddrage den ofte specialiserede viden, der ligger hos kursister hos rådgivere, sagsbehandlere, myndighedsansatte og brancheorganisationsansatte, som derfor respekterer vi, at aktuelle emner og også konkrete sagsforhold kan inddrages til fordel for alle.

Derfor vil vi også benytte os af:


 • Cases
 • Foredrag
 • Dilemmaspørgsmål
 • Erfaringsudveksling


Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.