Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Tvangsopløsninger for specialister

Mulighederne og ansvaret for likvidator

4

lektioner (point)

4495 DKK.

Indhold og udbytte

Dette kursus vil forsøge at tage udgangspunkt i ”ægte sager” med en naturlig kronologisk tilgang, der samtidig kan belyse alle de relevante emner, som kendetegner og adskiller tvangsopløsningssager fra andre sagstyper.

På kurset får du indsigt i de komplekse emner ved tvangsopløsning af kapitalselskaber, herunder:

 

  • Likvidators start af en likvidationssag
  • Den videre proces herunder værktøjerne til oplysning
  • Genoptagelse
  • Likvidation
  • Fusion
  • Konkurs

 

På kurset kommer vi bl.a. ind på de væsentlige nyheder fra Erhvervsstyrelsen om reelle og formelle ejere samt forslag og regler om afskaffelsen af IVS’erne.

 

Der vil også være rig mulighed for erfaringsudveksling med erfarne rådgivere og praktikere inden for samme emne af insolvensretten.


Baggrund 

Tvangsopløsning er den måde, det i selskabsloven er beskrevet, hvorpå Erhvervsstyrelsen som vores offentlige kontrolmyndighed kan bede om hjælp til den ultimative sanktion over, at reglerne i selskabsloven ikke opfyldes; nemlig tvangsopløsning af kapitalselskaber.

 

Erhvervsstyrelsen beder den lokale skifteret om at lede tvangsopløsningen, og den lokale skifteret antager i næsten alle sager lokale advokater med ekspertise fra insolvensretten til at forestå tvangsopløsningen, da der i processen er mange undersøgelser, der skal gennemføres for at sikre, at der ikke sker upåtalt kriminalitet, upåtalt ansvarspådragende adfærd eller upåtalt groft uforsvarlig forretningsførelse. 


Heroverfor kommer behovet for at sikre hurtigst genoptagelse eller anden fortsættelse af overskudsgivende drift, hvis grundlaget herfor er tilstede.

 

Målgruppe

 

Kurset er målrettet erfarne advokater, jurister, sagsbehandlere og kreditvurderingsmedarbejdere, som gerne vil opdateres på tvangsopløsninger og det insolvensretlige område, som tvangsopløsningssager dækker over.


Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale via JUC's online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.