Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive

EU’s nye rapporteringsdirektiv om bæredygtighed

14

lektioner (point)

13590 DKK.

Udbytte

EU-rådet har for nylig givet sin endelige godkendelse af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) - direktivet om rapportering af virksomheders bæredygtighed. CSRD-direktivet træder i kraft fra regnskabsåret 2024 med trinvis udvidelse af, hvilke virksomheder der bliver omfattet.

CSRD-direktivet erstatter det eksisterende EU-direktiv om ikke-finansiel rapportering, som i Danmark er indført i årsregnskabsloven.

Det nye CSRD-direktiv definerer mere detaljeret bæredygtigheds rapporteringskrav for store virksomheder og børsnoterede SMV'er, og beskriver hvordan man rapporterer om miljørettigheder, sociale rettigheder og ansvarlig selskabsledelse.

Dette kursus vil således give dig viden om og indsigt i:

 • CSRD-direktivets regulatoriske bæredygtigheds rapporteringskrav
 • ESRS med deep dive ned i dobbel væsentlighed – samt metode og implementering
 • Dybere indsigt i vurdering af hvilke områder, der er særligt udfordrende
 • Forståelse for hvordan arbejdet med CSRD kan være en strategisk løftestang til at imødekomme nuværende og fremtidige krav og forventninger fra kunder, investorer m.v.

Indhold

Kurset der afholdes over to dage, starter med et relevant overblik over EU's nye Corporate Sustainability Reporting Directive og introducerer de nye detaljerede juridiske rapporteringskrav.

Emner vil bestå af:

 • CSRD-direktivet, formål og muligheder
 • CSRD-direktivet’s krav og the European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
 • De 5 trin - fra scoping til offentliggørelse i overensstemmelse med CSRD:
 1. Scoping and Double Materiality Assessment
        
 2. Gap assessment, Roadmapping & Action Planning
         
 3. EU Taxonomy Eligibility and Alignment Screening
         
 4. Implementation & Integration
         
 5. Reporting and Disclosure

 • Nøgleaktiviteter for CSRD-implementering
 • ESRS og de 1100 datapunkter for henholdsvis miljø, sociale forhold og ledelse (ESG).
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til ESG/ Sustainability/ CSR/ Human Rights/ Business Ethics/ Compliance - ansvarlige, - advokater & jurister, - investorer, rådgivere og som beskæftiger sig med virksomhedens bæredygtighedsstrategi, påvirkning, risiko og muligheder, samt standarder for henholdsvis miljø, sociale forhold og ledelse (ESG).

Ligeledes er kurset særlig relevant for dig der er ansvarlig for og/ eller:
1.Skal skabe overblikket over det nye bæredygtigheds rapporterings område,
2.Skal sikre compliance med de nye krav og
3.Skal skabe og danne rammerne for og drive den nye transformative ansvarlige forretningsadfærd.

Har du desuden stor interesse for området, ønsker professionel udvikling, at skabe forandring og drive kontinuerlige forbedringer indenfor ESG/ Sustainability/ CSR-området, så er kurset også særdeles centralt.

Undervisningsform

Kurset vil være en blanding mellem præsentationer, video og casestudier. Der vil også være tid til at stille spørgsmål og udveksle erfaringer med underviserne.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.