Kursus

CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive

EU’s nye rapporteringsdirektiv om bæredygtighed

7

lektioner

7995 DKK.

Baggrund

EU-rådet har for nylig givet sin endelige godkendelse af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) - direktivet om rapportering af virksomheders bæredygtighed. CSRD-direktivet træder i kraft fra regnskabsåret 2024 med trinvis udvidelse af, hvilke virksomheder der bliver omfattet.

CSRD-direktivet erstatter det eksisterende EU-direktiv om ikke-finansiel rapportering, som i Danmark er indført i årsregnskabsloven.

Udbytte
Det nye CSRD-direktiv definerer mere detaljeret bæredygtigheds rapporteringskrav for store virksomheder og børsnoterede SMV'er, og beskriver hvordan man rapporterer om miljørettigheder, sociale rettigheder, menneskerettigheder og ansvarlig selskabsledelse.
Dette kursus vil således give dig viden om og indsigt i:
  • CSRD-direktivets regulatoriske bæredygtigheds rapporteringskrav
  • Dybere indsigt i vurdering af hvilke områder, der er særligt udfordrende og sætte ind på allerede i dag
  • Forståelse for hvordan arbejdet med CSRD kan være en strategiske løftestang til at imødekomme nuværende og fremtidige krav og forventninger fra kunder, investorer etc.

Indhold

Kurset giver et relevant overblik over EU's nye Corporate Sustainability Reporting Directive og introducerer de nye detaljerede juridiske rapporteringskrav.

Emner kan f.eks være:
  • Overblik over love og bæredygtighedsbegreber
  • Hvem er omfattet af CSRD-direktivet
  • Nødvendige tiltag for at leve op til det nye Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
  • Den praktiske implementering
  • Hvordan resultaterne kan kommunikeres udover den gængse rapport.
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til ESG/ Sustainability/ CSR - ansvarlige, - jurister, - investorer, rådgivere og andre der beskæftiger sig med emnerne og skal danne et overblik over hele bæredygtigheds rapporterings området og sikre compliance. Ligeledes er kurset særlig relevant for dig med interesse for og som er passionerede for at skabe forandring og drive kontinuerlige forbedringer indenfor ESG/ Sustainability/ CSR-området.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Caroline Tidmand
Kursus- og kommunikationskoordinator
Mobil: +45 28 34 07 86
Email: cat@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.