Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

FIDIC-kontrakter

 Den praktiske brug af FIDIC-kontrakter

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Indhold

På dette kursus gennemgås relevante dele af FIDIC Yellow Book (Conditions of Contracts for Plant & Design Build), men kurset er også relevant, hvis du sidder med andre udgaver af FIDIC (eller FIDIC inspirerede kontrakter).

 

Der vil blive fokuseret på de problemstillinger og de dele, der typisk forhandles hårdest om og dem, der giver de største udfordringer under eksekveringen (der langt fra altid er de samme som dem, der havde fokus ved kontraktindgåelsen).

 
Emner er bl.a.:


  • Introduktion til FIDIC Suite of Contracts
  • Opbygning, struktur og karakteristika i FIDIC-kontrakter
  • FIDIC Yellow Bookmed focus på udvalgte emner, herunder:
  • Designansvar
  • Igangsættelse, forsinkelse, suspension
  • Dagbod og konventionalbod
  • Ejendomsrettens overgang
  • Defects (mangler)
  • Variations (ekstraarbejder)

 

Udbytte

Som deltager på kurset bliver du i stand til at navigere i FIDIC-kontrakter i praksis og hurtigt kunne fokusere på de centrale dele – hvad enten du sidder på bygherre- eller entreprenørsiden.

Kurset veksler mellem teori, og praksis og der er lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviserne.


Formål

Formålet med dette kursus er at give dig en indføring i den praktiske brug af FIDIC-kontrakter, således at du i højere grad bliver i stand til at identificere risici og afdækning heraf i forbindelse med udarbejdelse, indgåelse og forhandling af FIDIC-kontrakter (og FIDIC inspirerede kontakter).
 
Kurset vil endvidere sætte dig i stand til at forstå og agere i FIDIC-kontrakter i udførelsesfasen og underviserne vil give deres personlige erfaringer videre – både i relation til almindelig contract management og eksempelvis tvistforebyggende tiltag.
 
Det er sigtet med kurset at give et praktisk udbytte og er henvendt til både erfarne og mindre erfarne brugere af FIDIC-kontrakter. Kurset henvender sig til alle aktører – både dem med en teknisk, juridisk og/eller praktisk erfaring.


Baggrund

Inden for både den nationale og internationale entrepriseret er der sket en forøget anvendelse af FIDIC-kontrakter – samt kontrakter, der er bygget op på principper, der er hentet fra FIDIC-kontrakter.
 
Det samme er sket i Danmark, hvor et stigende antal entrepriseprojekter anvender denne kontraktuelle tilgang – dette dækker både over projekter on- og offshore.

 

Målgruppe

Kurset er skræddersyet til praktikere, der arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen (både on- og offshore) og målrettet ingeniører, arkitekter, entreprenører, bygherrer samt advokater (både eksterne og inhouse). Kurset er tilrettet således, at det er relevant for både personer involveret i salgs- og eksekutionsfasen. 

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.