Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Grundkursus i havneloven

Indblik i reguleringen af kommunalt ejede erhvervshavnes forhold

4

lektioner (point)

4495 DKK.

Indhold

Havneloven sætter rammerne for disse aktiviteter. Derfor er det vigtigt at kunne navigere i havnelovens regler, herunder reglerne om organisering og styring af kommunale erhvervshavne, så man kommer godt fra land.

På dette kursus gennemgås reglerne i den gældende havnelov. Der trækkes i undervisningen på undervisernes omfattende erfaringer fra rådgivning af erhvervshavne og ejerkommuner samt om selskabsorganisering på forsyningsområdet. 

På kurset gennemgås også, hvordan man omdanner en kommunal erhvervshavn til en anden organiseringsmodel, fx fra en kommunal selvstyrehavn til en aktieselskabshavn. 

Emner er bl.a.:

  • Modeller for organisering af de kommunalt ejede erhvervshavne
  • Kommunens styring af den kommunale erhvervshavn
  • Hvilke opgaver kan kommunale erhvervshavne lovligt udføre?
  • Finansiering af erhvervshavnenes aktiviteter, herunder Kommunekredit og lånebekendtgørelsen
  • Grænseflader til anden regulering som påvirker kommunale erhvervshavne, herunder regler om aktindsigt, udbudsregler og kommunal planlægning
  • Proces for en omdannelse – opgaver, tidsplan, politisk inddragelse

Udbytte

På kurset i havneloven får du et grundigt indblik i reguleringen af kommunalt ejede erhvervshavnes forhold.

Baggrund

Kommunale erhvervshavne er centrale aktører i mange sammenhænge. De bidrager hver dag til at sikre, at vigtige forsyningskæder hænger sammen, når store mængder gods passer kajkanten. Samtidig har mange erhvervshavne en central rolle i den grønne omstilling og arbejder med fx solceller og vindmøller.


Målgruppe

Kurset i havneloven henvender sig primært til kommunale jurister, der beskæftiger sig med erhvervshavne eller som bistår det politiske niveau på det strategiske eller tekniske område. Herudover henvender kurset sig til andre, der arbejder med eller i kommunale erhvervshavne.

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.