Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Grundkursus i våbenloven

Grundlæggende viden om våbenjura

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Udbytte

Den danske våbenlovgivning regulerer mange forskellige våbentyper – også våben, som i høj grad anvendes lovligt til almene civile formål. Det er et særdeles komplekst retsområde, som har til formål at sikre borgernes tryghed i samfundet, og det kræver en god forståelse for lovens formål, struktur og anvendelsesområde at administrere og efterleve lovgivningen. 

 

Formålet med kurset i våbenlovgivning er at give dig en grundlæggende viden om hele lovens anvendelsesområde samt kompetencerne til at håndtere konkrete våbenrelaterede sager og problemstillinger som led i dit arbejde.


På kurset får du bl.a.:

 • Overblik over våbenlovens anvendelsesområde - både i forvaltningsretlig og strafferetlig kontekst
 • Viden om hvilke våben og genstande, der er omfattet af våbenloven
 • Forståelse for rammerne for offentlige myndigheders våbenhåndtering
 • Et solidt fundament til at behandle sager og yde rådgivning inden for våbenlovens område 


Indhold

Undervisningen er primært en gennemgang af reglerne samt eksempler fra praksis, relevante domme og inddragelse af kursisternes erfaringer og spørgsmål.


Overordnede emner, der indgår i kurset er bla.:


 • Våbenlovens formål, historie, struktur og grundlæggende begreber 
 • Gennemgang af de forskellige våbentyper og genstande, der er reguleret af våbenloven og knivloven
  (skydevåben, ammunition, eksplosivstoffer, slagvåben, knive, militært udstyr mv.)
 • Offentlige myndigheders våbenbesiddelse (politi, told, militær mv.)
 • Våbentilladelser (jagt, skytteforeninger, museer, våbentransport og -opbevaring, våbenhandel mv.)
 • Relateret særlovgivning (eksplosivstofbekendtgørelsen, ADR-konventionen, krigsmaterielloven, dual-use)
 • Politiets våbenkontrol
 • Våbenloven i en international kontekst og myndighedernes eksportkontrol
 • Straffebestemmelserne i våbenloven og straffeloven samt sanktionsmuligheder

 

Målgruppe

Kurset er et grundkursus, som giver et solidt fundament til at arbejde med våbenretlige problemstillinger både i det offentlige og private.


Du arbejder f.eks. som sagsbehandler, tolder, jurist, anklager eller advokat og møder i dit daglige arbejde problemstillinger, der relaterer sig til våben eller våbenloven. Det kan være i sager om våbentilladelser, eksportkontrol, overtrædelser af våbenloven eller lignende. Du er også velkommen, hvis du er ansat i en privat organisation eller virksomhed, der som led i arbejdet håndterer våben, eksplosivstoffer eller militært udstyr og ønsker at bliver klogere på reglerne.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.