Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Investerings-screeningsloven

Lovens betydning for advokater og in-house jurister der arbejder med grænseoverskridende aftaler

4

lektioner (point)

4495 DKK.

Indhold

Dette kursus giver dig en generel indføring i reglers anvendelsesområde og i mangel af dansk praksis på området input til hvordan FDI screeningsystemer administreres i andre lande.
 
Emner er bl.a.:

 • De danske reglers EU retlige ophav
 • Hvorfor har Danmark indført et af de skrappeste sæt screeningsregler i EU / verden
 • Hvad er det Danmark forsøger at beskytte
 • Hvem er ”udlændinge” i reglernes forstand
 • Hvilke typer af investeringer er omfattet af reglerne
 • Hvornår er selskabsetablering i Danmark omfattet af reglerne
 • Hvilke aftaler er udover investeringer omfattet af reglerne
 • Hvordan anmelder man en aftale og hvad er processen derfra
 • Hvornår kan Danmark stoppe investeringer
 • Indblik i international praksis
 • Erfaringer med Erhvervsstyrelsens godkendelsesproces


Udbytte

På kurset får du bl.a.:

 • Viden om indholdet af reglerne således, at du kan rådgive om hvornår de finder anvendelse
 • Dybere indsigt i hvilke sektorer der er defineret som ”kritiske”
 • Viden om hvornår en dansk virksomhed fremover skal ”stoppe op” og undlade at indgå aftaler før de er anmeldt og godkendt
 • En forståelse af processen omkring anmeldelse til Erhvervsstyrelsen
 • Erfaringer fra udenlandske screeningssystemer

Målgruppe

Kurset er relevant for alle advokater og jurister, der arbejder med grænseoverskridende investeringer og aftaler. Kurset er et nyhedskursus, der skaber en generel viden om hvornår reglerne anvendes, hvad man skal gøre for at afklare om man er omfattet af reglerne og hvordan man skal forholde sig hvis en aftale skal eller kan anmeldes.
 

Undervisningsform

Undervisningsformen vil mest være en foredragsbaseret gennemgang af reglerne fra underviser, men gerne i et meget interaktivt miljø med konkrete spørgsmål fra deltagerne. Endvidere vil en række fiktive cases blive gennemgået.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.
Kursusmaterialet er på engelsk.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.