Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Juraens rolle i offentlig ledelse

Få en større værktøjskasse for rådgivere af ledere

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Hvad er det helt centralt at en offentlig leder ved om jura? Og hvordan kan man som rådgiver af lederen – hvad enten man er intern eller ekstern rådgiver - tage højde for det i sin rådgivning?

På kurset får du:
  • Et overblik over de væsentligste regler og principper inden for juraen, enhver offentlig leder bør kende og være særlig opmærksom på.
  • Kendskab til de klassiske udfordringer, der ofte vil opstå - og lederens handlerum i forhold til udfordringerne.
  • Indsigt i hvad det betyder for rollen som rådgiver for lederen i en konkret sag.
  • Metoder til at arbejde med lederens grundlag for at træffe beslutninger i sager med et juridisk element.


Baggrund

Rollen som offentlig leder forudsætter et grundlæggende kendskab til juraen. Det gælder ikke kun lederen af en byggesagsafdeling eller en børn- og familieafdeling, men også for lederen af et dagtilbud eller en skoleleder.

Få offentlige ledere er selv jurister og jura indgår ikke som en obligatorisk del af lederuddannelserne, så mange ledere er ikke klædt på til at navigere i juraen.

Derfor er det vigtigt at rådgivere af ledere – både den rådgiver der er intern i afdelingen og den eksterne - har en opmærksomhed i forhold til lederens grundlæggende juridiske viden og er i stand til at understøtte, at juraen bliver en del af ledelsesarbejdet.

Udbytte

På kurset får du bl.a.:
  • Værktøj til at tackle den udfordring, at en offentlig leder ofte ikke kender til den juridiske spilleplade.
  • Kendskab til de juridiske udfordringer som mange offentlige ledere vil møde.
  • Dybere indsigt i hvad der er vigtig viden for lederen og hvad der er detaljer, som lederen som udgangspunkt sjældent selv behøver at kende.
  • En forståelse for hvordan man kan spille den offentlige leder god i forhold til jura – både i den konkrete sag og på den lange bane.

Målgruppe

Kurset tager udgangspunkt i, at du har en rolle som rådgiver af offentlige ledere. Men du behøver ikke være jurist eller have en forhåndsviden om jura.


Du kan f.eks. være souschef, teamleder, intern jurist eller advokat.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Kurset er baseret på bogen ”Jura for offentlige ledere” fra 2023, som vil kunne købes på kurset til særpris.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 


Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.