Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Klimaretssager

Når klimaet skal for retten

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Baggrund

Klimaforandringerne indtager en stadig mere central rolle i samfundsdebatten, og de seneste år er domstolene også blevet inddraget i kampen mod klimaforandringerne. Globalt er der anlagt mere end 2.000 klimaretssager, og i Danmark er den første klimaretssag nu anlagt ved domstolene.  
 

Udbytte

På dette kursus vil du med udgangspunkt i de aktuelle klimaretssager få indblik i klimaret som juridisk disciplin. 
 
På kurset får du bl.a.:
 • Redskaber til at identificere og vurdere klimaretlige      problemstillinger. 
 • Overblik over de væsentligste klimaretssager i Europa 
 • Kendskab til Paris-aftalen og andre konventioner af betydning for klimaet    
 • Overblik over dansk klimaret 
 • Et indblik i debatten om, hvordan klimaet beskyttes juridisk i en europæisk kontekst 
 • Indføring i de retlige figurer (vertikal: stat/borger og horisontal: borger/borger)
 • Forståelse for reglerne om ’greenwashing’ 


Indhold

Emnerne på kurset er bla.:
 • Nationale klimaretssager, herunder Urgenda-sagen, den norske oliesag, den tyske Neubauer-sag og den belgiske klimaretssag
 • Europæiske klimaretssager: Carvalho- og Duarte-sagerne om de processuelle udfordringer
 • Parisaftalen, Riokonventionen og Kyotoprotokollen
 • Klimaloven
 • Greenwashing og Danish Crown-greenwashingsagen
 • EMRK´s betydning for beskyttelsen af klimaet
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til jurister og advokater med interesse for klimaet i en juridisk kontekst. Det kan således være jurister hos både NGO´er, offentlige myndigheder, virksomheder og advokatkontorer. 
Der er tale om et grundkursus, og det er derfor ikke nødvendigt med forhåndskendskab til de emner, er behandles på kurset. 
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.