Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Kodeks 7

Embedsmandspligter i stat, regioner og kommuner

7

lektioner (point)

6795 DKK.


Indhold

Presset på den offentlige sektor er stort. Fra politikere, medier og borgere. Alle embedsfolk går hver dag på arbejde med ønsket om at udføre et godt stykke arbejde. Det vil man gerne kunne gøre trygt. Centralt står derfor de grundlæggende dyder for embedsværket, på statens område formuleret i kodeks 7 og på det kommunale område i KL’s principper for rådgivning af politikere.


De grundlæggende pligter om lovlighed, sandhed, faglighed og så videre virker som selvfølgeligheder. Det er når de møder dagligdagens dilemmaer at de bliver til virkelighed. Samtidig spiller de sammen så når eksempelvis et politisk ønske støder princippet om lovlighed udfordres skal man samtidig efter princippet om udvikling og samarbejde aktivt være med til at udvikle alternative måder at nå det politiske mål. 


En af de helt centrale principper er åbenhed om fejl. Hvordan kan den bringes i spil sådan at det kan være med til at udvikle løsninger og gode arbejdspladser.


Emner er bl.a.:
 • De grundlæggende dyder for embedsværket: Lovlighed, sandhed og faglighed som centrale principper
 • Sammenstød mellem politiske ønsker og principper om lovlighed
 • Åbenhed om fejl og udvikling af løsninger:
  • Vigtigheden af at bringe åbenhed om fejl i spil
  • Hvordan fejl kan bidrage til udviklingen af bedre løsninger og arbejdspladser
 • Referencer til Dybvadudvalgets rapport og tidligere sager som instrukssagen og minksagen

Baggrund

Med afsæt i Dybvadudvalgets rapport og de seneste års sager som instrukssagen og minksagen er der atter kommet fokus på de grundlæggende pligter. 


Principperne gælder ikke kun på statens område men gør sig i lige så høj grad gældende på det regionale og kommunale område. Hvorfor kurset også henvender sig til medarbejdere fra disse sektorer. 


Udbytte

 • På kurset får du - med afsæt i viden om de grundlæggende dyder for embedsværket - konkrete redskaber til at håndtere de dilemmaer, man møder i dagligdagen, så du trygt kan gå på arbejde - også i politisk konfliktfyldte situationer
 • Viden og inspiration til, hvordan de grundlæggende principper kan bruges til at udvikle professionel og udviklingsorienteret betjening af den politiske og administrative topledelse og udvikling af gode arbejdspladser
 

Undervisningsform

 • Der arbejdes med en vekselvirkning mellem oplæg, gruppeøvelser, dilemmaspil
 • Alle deltagere skal medbringe en praksisnær case (dilemma) der er egnet til at dele med de øvrige kursister

Målgruppe

Ansatte i stat, regioner og kommuner der arbejder med betjening af politisk og administrativ topledelse.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.