Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Mediation ved tvistbelæggelse

En introduktion til mediation i kommercielle sammenhænge

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold og udbytte

I løbet af kurset får du mulighed for at udvide din viden om mediation, og hvordan mediation og rets- og voldgiftsprocedurer kan interagere som tvistbelæggelsesmetoder, på en måde, der skaber merværdi for de tvistende parter.


Følgende emner bliver bl.a. behandlet på kurset:
 • Hvad er mediation?
 • Hvordan foregår det?
 • Facts & figures
 • Roller i mediation:
  • Parterne/Virksomhedsjuristerne
  • Parternes repræsentanter/Advokater
  • Mægleren
 • Udvælgelse af mediatorer
  • Hvad er kriterierne?
  • Hvordan finder man en mediator?
 • Hvornår og hvorfor skal du vælge mediation?
 • Internationale udsigter
 • Diskussion og Q&A 


Baggrund

Erhvervslivet viser en stigende interesse for løsningsorienterede, fremadrettede samarbejdsformer og konfliktløsningsmetoder i stedet for dyre og langvarige rets- og voldgiftsprocedurer. Mediation/Mægling har på det seneste fyldt en del af debatten om erhvervslivets ønsker til den fremtidige konfliktløsning.

Advokatens og juristernes tilstedeværelse og rådgivning før og under en mægling er ofte af afgørende betydning for mæglingsprocessen og kan også have væsentlig betydning for, om parterne når til en tilfredsstillende aftale.

I modsætning til den traditionelle rollefordeling mellem advokat og klient, er klientens rolle i en mediation mere aktiv, og processen åbner op for et langt større samspil mellem advokat og klient. Et samspil, der kan være yderst værdifuldt for både klient og advokat, hvis du har kendskab til processen, kan holde hovedet koldt og navigere i konfliktfyldte forhandlinger med fortrolighed


Målgruppe

Procesjurister/advokater, virksomhedsjurister og andre virksomhedsrepræsentanter samt alle andre, der er interesserede i tvistbelæggelse.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.