Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Arve- og Familieformueret (Aarhus)

Bliv ajourført med de seneste ændringer og udfordringer

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

Som en del af netværket inden for arve- og familieformueret bliver du en del af et fællesskab med nogle af landets dygtigste og mest erfarne aktører, der på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for området. Vi er altid ajour med de seneste ændringer og udfordringer inden for arve- og familieformueret. Fra spørgsmål om arv til forvaltning af familiens økonomiske anliggender, dækker vi det hele.

Netværkslederne vil bidrage til indholdet på netværket. Derudover vil der være indlæg både fra netværksmedlemmer og eksterne indlægsholdere.

Som medlem har du stor mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene ved at deltage i valget af temaer og indlægsholdere. Indhold og tema fastlægges i samråd med medlemmerne fra møde til møde.

 

Eksempler på emner den kan drøftes i sæsonen: 


 • Nyheder inden for arveretten, retspraksis og relevante afgørelser
 • Begunstigelses afkald
 • Brugsrettigheder
 • Ny generationsskifte skat – opdatering på ny lovgivning
 • International familie- og arveret (lovvalg og værnetingsaftaler)
 • Skifte af udenlandske aktiver
 • ”Dødsaktier” og skattepligtige dødsboer
 • Testamenter for seniorægtefæller og senoirsamlevende, med rent fuldstændigt særeje & gensidigt arveafkald
 • Skatteforbehold i dødsboer ved forlig, arveudlæg, overdragelser mv. Virkning over for myndighederne og virkning mellem arvingerne
 • Udtagelse af aktiver til 85 % af den offentlige ejendomsvurdering
 • Længstlevende ægtefælles testationskompetence og dispositionsret, jf. AL §§ 80-89
 • Succesionsrækkefølger

 

Formål

Netværket i arve- og familieformueret har til formål at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau, kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende inden for dansk og international ret. Her har man mulighed for at udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre, der i deres daglige virke beskæftiger sig med arve- og familieformueret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. 

Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere, der har erfaring med arve- og familieformueret i praksis.
Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen. 

Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.