Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i fremtidens energiløsninger

Udforskning af den grønne energi omstilling

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

Dette netværk forener teknisk ekspertise, kommerciel forståelse og regulatoriske samt juridiske perspektiver inden for grøn energi. Vi udforsker alle faser af energiprojekter og giver et omfattende indblik i de komplekse processer, der er involveret – fra opstart til færdiggørelse. Vores fokus på innovation og regulering giver os mulighed for at udforske fremtidens energilandskab, hvor der er en betydelig overgang mod vedvarende energi drevet af stigende elpriser, progressiv regulering og banebrydende teknologier. Sammen diskuterer vi strategier, identificerer nye tendenser og udveksler bedste praksis for at fremme innovation og bæredygtighed inden for energisektoren.

Netværket fungerer som en platform for erfaringsdeling, vidensudveksling og netværksopbygning. Vores netværksledere driver dagsordenen på møderne og sikrer et højt fagligt niveau. Derudover vil der være oplæg fra eksterne eksperter, der deler deres viden og perspektiver. Vi fastlægger indhold og temaer i samråd med medlemmerne fra møde til møde og fokuserer på medlemmernes aktuelle problemstillinger.

Eksempler på emner, som kan drøftes i netværket

Juridiske og regulatoriske rammer
 • Vurdering og diskussion af forslag til fremtidig regulering af energisektoren.
 • Analyse af ny national og EU-retslig regulering og betydningen for energisektoren.
 • Afgørelser, tilkendegivelser mv. fra offentlige myndigheder, herunder fra Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet.
 • Evaluering af lovgivningens implementering og håndhævelse.

Fremtidens energisektor
 • Planlægning, udvikling og drift af vedvarende energiparker.
 • Muligheden for brintinfrastruktur.
 • Implementering af Power-to-X-teknologier og deres potentiale.
 • Carbon Capture (Utilization) and Storage – hvordan og hvornår?
 • Teknologier og strategier til strømstyring og distribution.

Finansiering af den grønne omstilling, elmarkedet og barrierer
 • Analyse af elmarkedet, prisudvikling og regulering.
 • Fremme af grønne energiprojekter og tiltrækning af investorer.
 • Regulatoriske, teknologiske og finansielle barrierer for den grønne omstilling.

Målgruppe

Vores netværk henvender sig til nøgleaktører fra forsyningsselskaber, advokatfirmaer, teknologiudviklere, kommuner, konsulentvirksomheder, ministerier, infrastrukturejere og rådgivende ingeniørvirksomheder inden for bæredygtig energiproduktion og -distribution. Vi bringer en bred vifte af ekspertise og perspektiver sammen med det fælles mål om at fremme grøn energiomstilling og bæredygtig udvikling.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvilket betyder, at deltagerne får optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.