Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Insolvens & rekonstruktion

Praktisk orienteret og med fokus på aktiv deltagelse

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

Formålet med netværket er at give deltagerne en bred praktisk indsigt i og erfaring med aktuelle problemstillinger inden for rekonstruktion og insolvensbehandling. Den generelle globale udvikling har ført til en øget internationalisering af insolvensbehandlingen, da mange mellemstore og større virksomheder i dag har en international forretningsmodel, og da aktiver ofte befinder sig i udlandet eller kan flyttes derhen. Dertil kommer, at data i dag er tilgængelig i et format og omfang, der kræver en løbende tilpasning af aktørernes tilgang og anvendelse.


Disse forhold vil blive indarbejdet i udvælgelsen af emner i netværket, så deltagerne får mulighed for at drøfte kravene til fremtidens rådgivning inden for dette område. Det forudsættes derfor, at deltagerne har en bred forudgående erfaring med området.

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket:

 • Ny retspraksis (retssager og afgørelser)
 • Konkurskarantæne
  • Nye regler
  • Offentlighed
 • Rekonstruktion
  • Praktiske udfordringer
  • Rollefordeling og balancering mellem skyldner- og kreditorinteresser
  • Den regnskabskyndige tillidsmand vs sagkyndig tillidsmand
  • Praktisk erfaring med forebyggende rekonstruktion
  • Stemmeklasser
  • Medarbejderforpligtelser
 • Afarter af habilitet
 • Svindelsager
  • Moms- og skattesvig
  • Ponzi schemes
 • Udenretlige løsninger
 • Afløbsdækning på ansvarsforsikringer
 • Indhentelse af materialer (§112)
 • Udenlandske aktiver
 • Hæftelsesgennembrud
 • Regnskab og bogføring
  • Den nye bogføringslovs betydning
  • Selvfinansiering
  • Earn-outs
  • Modregnede balancer – anvendelse og forståelse
  • Revisors erklæringstyper og deres betydning

Målgruppe

Netværket er tiltænkt advokater og revisorer, der hovedsageligt arbejder med praktiske insolvensretlige problemstillinger i deres daglige arbejde.


Der forventes fremmøde til hovedparten af netværksmøderne, og på møderne forventes aktiv deltagelse i diskussioner og fremlæggelser. Netværksdeltagerne vil blive opfordret til at forberede oplæg om emner, de har erfaring med, eller praktiske cases, de selv har deltaget i.


Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser, enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvilket sikrer, at deltagerne får optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.