Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Insolvensret

Et solidt sparringsforum, hvor insolvensretlige udfordringer tages op til debat

20

lektioner (point)

24950 DKK.

Indhold

Som en aktiv deltager i vores netværk i insolvensret, får du mulighed for at interagere med nogle af landets førende og mest erfarne eksperter. Vi udforsker på et højt fagligt plan de seneste emner og udfordringer inden for insolvensretten.

Vores netværk er dedikeret til at belyse alle aspekter af insolvensret, herunder rekonstruktioner, konkursforhold og gældssanering. Vi dykker ned i konkrete sager og strategier.

Netværkslederne vil personligt lede en del af dagsordenen på møderne og er garant for det faglige indhold. Derudover vil der være præsentationer både fra eksterne talere og medlemmer af netværket.

Som medlem har du en betydelig indflydelse på dagsordenen ved at foreslå relevante emner, temaer og indlægsholdere.

På netværksmøderne kan vi komme omkring emner som


 • De første erfaringer med 2022-ændringer til rekonstruktionsreglerne
 • Dommerperspektiv på Rekonstruktionsændringer (L65)  
 • Værdiansættelse (vurderingsmand, goodwill m.m.)  
 • Ændringer konkursretlige regler i 2022
 • Virksomhedspant
 • Litigation Funding med vægt på praktik og erfaring fra forhandlere med långivere
 • Tvist finansiering i praksis
 • Strukturelle udfordringer ved gældssanering
 • Opgivelse af aktiver

Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere, der har erfaring med insolvensret i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten eller i løbet af sæsonen.

Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Note
Efter ønske fra netværksmedlemmerne finder arrangementerne sted i hhv. København og Aarhus, således at 1. og 3. møde foregår i København hos JUC, og 2. og 4. møde foregår i Aarhus.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.