product banner AI

Netværk

Netværk i Kunstig Intelligens & Ansvarlig Dataanvendelse

Hvordan driver man et succesfuldt AI-projekt lovligt?

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

Kort fortalt, er dette netværk et sted, man kan formidle gode praktiske erfaringer om, hvordan man driver et succesfuldt AI-projekt lovligt. I netværket er den til tider ”tørre” jura flettet sammen med anvendelsen af kunstig intelligens. Vi taler om, hvordan man skaber succes med kunstig intelligens / AI og ansvarlig data anvendelse.

Løsninger baseret på kunstig intelligens anvendes allerede i dag i vidt omfang i mange forskellige sammenhænge. Teknologien står over for et gennembrud og både danske virksomheder og offentlige myndigheder investerer massivt i AI til brug for alt fra f.eks. ansættelse af medarbejdere, kontrol og snydbekæmpelse, bedre kundevejledning samt forberedelse eller afgørelse af sager.

Selvom teknologien har et enormt potentiale, møder udviklingen og brugen af AI-løsninger også retlige udfordringer og risici, samt tekniske problemer. Løsningerne kræver ofte et omfattende datagrundlag for at kunne fungere (big data) og vil typisk indebære behandling af personoplysninger omfattet af GDPR. Samtidig har EU-Kommissionen offentliggjort et forslag til en ny AI-forordning. Forordningen vil – når den vedtages – de facto fungere som en generel ”grundlov” for bl.a. udbydere og brugere af AI-systemer, herunder både offentlige myndigheder og private virksomheder, uanset hvilken sektor der er tale om. Den indeholder forbud mod visse anvendelser af kunstig intelligens, omfattende krav til højrisiko-AI-systemer og meget skrappe bøder for overtrædelse af reglerne.

Succes med AI-løsninger kræver med andre ord, at bl.a. juridisk indsigt, forståelse af teknologien, ledelsesmæssige kompetencer og etisk dataanvendelse går op i en højere enhed. Disse og mange andre relevante emner bearbejder vi, med et fokus på det praktiske, så du som medlem kommer hjem med værktøjer, løsninger og ideer som giver værdi, både til dig selv og din arbejdsplads.

Der afholdes fire netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Gennemgående for alle møderne i dette netværk, er at mødet åbnes med et oplæg fra netværkslederne om, hvad der er nyt siden sidst både juridisk og teknisk. På den måde vil du altid være opdateret på den nyeste viden i feltet. Vi inddrager altid medlemmernes relevante problemstillinger og har fokus på at lære af hinandens succeser og udfordringer. Samtidig inviterer vi spændende oplægsholdere ind i netværket og gennemgår relevante cases.

1. Møde
På det første møde er fokus at få opsat rammerne for netværket fra den juridiske og tekniske/praktiske vinkel. For at sætte det hele i perspektiv vil der her arbejdes med en case fra en ekstern oplægsholder.  

Dine ønsker og forventninger til indholdet på netværket bliver taget med fra første møde og du vil få solid sparring under møderne. Dine faglige kompetencer bliver højnet, imens du udvider dit netværk af professionelle relationer.

 
Eksempler på emner som kan drøftes i netværket:

Gode råd til succes med AI-løsninger, der efterlever gældende og fremtidig lovgivning
Vi ser på, hvordan vi får succes med brug af AI-løsninger under hensyn  til eksisterende og fremtidig lovgivning og etiske retningslinjer. Det gælder både i forhold til bl.a. databeskyttelsesreglerne (privacy by design og konsekvensanalyse), og hvordan man allerede nu kan forberede sig på de nye krav i den nye AI-forordning fra EU og  andre internationale lovgivninger og etiske retningslinjer. Hvordan kan vi dokumentere overholdelsen på den mest hensigtsmæssige måde? Hvilke krav skal vi stille til AI-leverandører  og internt i vores egen organisation? Hvordan laver vi en god screening af, om AI-løsningen overholder de retlige krav?

Diskrimination og bias
Brugen af AI-løsningen må ikke medføre, at der sker ulovlig forskelsbehandling af de registrerede (indbygget bias i beslutningsgrundlaget). Hvad er ulovlig direkte og indirekte forskelsbehandling, og hvad kan vi gøre ved det? Hvad sker der internationalt på dette område?

Transparens 
Brugen af kunstig intelligens rejser ofte en masse udfordringer og dilemmaer, da der ofte mangler åbenhed og transparens om, hvordan AI-løsningen fungerer, f.eks. kommer frem til en beslutning (det såkaldte ”black box”-problem). Vi ser på, hvilke retlige krav der gælder til at oplyse om brugen af AI og forklare logikken i systemet (transparens og systemdokumentation), og giver forslag til, hvordan man kan opnå øget transparens ved brug af forskellige løsninger for Explainable AI.

Sikkerhed og robusthed
Brugen af AI-løsningen skal være robust og sikker. Integriteten af både input og output-data skal bevares, ligesom modellen ikke må kompromitteres. Vi ser på de typiske sikkerhedsmæssige risici forbundet med brug af AI-løsninger og hvordan man kan håndtere dem.

Ansvarlighed og menneskelig kontrol
En bæredygtig AI-løsning kræver, at vi kan føre kontrol med, at løsningen fungerer som ønsket, så vi undgår fejl og brud (ansvarlighed). Vi ser på, hvordan man kan føre en hensigtsmæssig kontrol og tilsyn med algoritmerne, og sætter fokus på, hvordan man bygger en solid governancestruktur op omkring løsningen og internt i din organisationen.

Øvrige relevante emner kan være: 
  • Hvordan sikrer man datakvaliteten i sit AI-projekt?
  • Hvilke dataetiske forhold bør man særligt forholde sig til ved brug af AI-løsninger?
  • Hvad skal man være særligt opmærksom på, når man anvender AI-løsninger til beslutningsstøtte, profilering eller fuldautomatiske afgørelser?

Indhold og tema bestemmes i samråd med medlemmerne fra møde til møde


Målgruppe

Kunstig intelligens er en teknologi, der kan bruges i alle domæner og sektorer, og dette netværk favner derfor bredt i både den offentlige og private sektor og i forskellige brancher. Ambitionen er, at en høj diversitet hos medlemmerne skaber en frugtbar diskussion og vidensdeling på et højt plan. Netværket henvender sig til beslutningstagere i organisationen, som både skal favne og forstå det tekniske og juridiske aspekt ved brug af kunstig intelligens. Det omfatter compliancechefer, legal counsels, databeskyttelsesrådgivere (DPO’ere), dataansvarlige og data ethics officers og øvrige personer, der arbejder med AI.
 

Materiale

Du får adgang til relevant netværks materiale på JUC’s online portal.

Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.