Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Kunstig Intelligens & Ansvarlig Dataanvendelse

Hvad kan du allerede nu forberede dig på?

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

Dette netværk er et sted for deling af praktiske erfaringer om lovlig implementering af AI-projekter. Vi kombinerer juridiske aspekter med anvendelsen af kunstig intelligens med fokus på succesfuld AI og ansvarlig dataanvendelse.

AI-løsninger bruges i vid udstrækning i dagens samfund og står over for både juridiske og tekniske udfordringer. Virksomheder og offentlige myndigheder investerer kraftigt i AI, hvilket indebærer behandling af personoplysninger og GDPR-overholdelse. EU-Kommissionens forslag til en ny AI-forordning vil fungere som en "grundlov" med forbud og krav til højrisiko-AI-systemer.

For at opnå succes med AI-løsninger kræves juridisk indsigt, teknologiforståelse, ledelseskompetencer og etisk dataanvendelse. Dette netværk udforsker disse emner praktisk, giver medlemmer værdifulde værktøjer og løsninger og åbner op for erfaringsdeling.

Hvert møde indledes med opdateringer fra netværkslederne om nye juridiske og tekniske udviklinger. Vi fokuserer på medlemmernes problemstillinger, deler succeser og udfordringer og inviterer spændende oplægsholdere til at præsentere relevante cases.

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket

 • AI-forordningen
 • Hvordan arbejder andre med AI?
 • Risikovurdering inden investering
 • Problemstillinger ved implementering af kunstig intelligens
 • Lovgivning, EU-regler og ansvarlig dataanvendelse
 • Juridisk indsigt og værktøjer til implementering
 • Krav til leverandører af AI-løsninger
 • Diskrimination og bias
 • Transparens
 • Sikkerhed og robusthed
 • Ansvarlighed og menneskelig kontrol


Målgruppe

Kunstig intelligens er en teknologi, der kan bruges i alle domæner og sektorer, og dette netværk favner derfor bredt i både den offentlige og private sektor og i forskellige brancher. Ambitionen er, at en høj diversitet hos medlemmerne skaber en frugtbar diskussion og vidensdeling på et højt plan.

Netværket henvender sig til beslutningstagere i organisationen, som både skal favne og forstå det tekniske og juridiske aspekt ved brug af kunstig intelligens. Det omfatter compliancechefer, legal counsels, databeskyttelsesrådgivere (DPO’ere), dataansvarlige og data ethics officers og øvrige personer, der arbejder med AI.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.