Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Offentlig ansættelsesret

Fokus på lovgivning og praktiske problemstillinger på området

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

Der er ingen tvivl om, at der i den kommende tid ud over den daglige drift vil være mange udfordringer med tilpasninger i forhold til offentlige ansættelser. Løbende ændringer af regler og regulering inden for offentlig ansættelsesret skaber et behov for en dybtgående indsigt i både juridiske retningslinjer og praktisk implementering heraf, så man kan navigere i sammenspillet mellem de forskellige regler og aftaler for i videst muligt omfang at undgå konflikter.


Dette netværk har til formål at udforske og klarlægge forskellige aspekter af offentlig ansættelsesret, at styrke medlemmernes kompetencer inden for området samt skabe en dynamisk platform for erfaringsudveksling og diskussion af aktuelle problemstillinger.


Netværket har fokus på medlemmernes egne aktuelle problemstillinger, hvorfor indhold og tema bestemmes i samråd med medlemmerne fra møde til møde.

 

Eksempler på emner, som kan drøftes i netværket:


Ansættelsesforhold og retssikkerhed
 • Juridiske aspekter ved besparelser og omlægninger.
 • Hvordan navigerer man i processen for omplacering af medarbejdere inden for offentlige institutioner?
 • Hvordan identificerer og håndterer man effektivt krænkelsessager på arbejdspladsen? Hvad er de retlige krav og procedurer ved håndtering af krænkelsessager?
 • Effektive politikker og procedurer for sorgorlov og medarbejdernes rettigheder.
 • Arbejdsgiverens forpligtelser og ansvar over for medarbejdere med langvarig sygdom eller handicap.

Lovmæssige overvejelser og compliance
 • Juridiske aspekter af databehandling og håndhævelse af GDPR.
 • Hvordan identificerer og implementerer man effektive afhjælpningsforanstaltninger i overensstemmelse med lovgivningen om forbud mod forskelsbehandling?
 • Diskussion af forebyggelse, opdagelse og håndtering af bedrageri og svindel i det offentlige ansættelsesmiljø.
 • Drøftelse af regler og begrænsninger for modtagelse af gaver, goder eller andre fordele som offentligt ansat.

Rekruttering og opsigelser
 • Omprioriteringer, behov for ændrede kompetencer, opsigelser og afskedigelser.
 • Juridiske og regulatoriske krav i forbindelse med ansættelsesprocessen i den offentlige sektor.
 • Udfordringer ved rekruttering grundet krav til processer.

Målgruppe

Dette netværk henvender sig til advokater, jurister, HR-chefer og andre centrale aktører med relation til offentlige virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og andre, der arbejder indgående med ansættelsesret og HR. Ligeledes er det relevant for alle offentlige arbejdsgivere, herunder ministerier og kommuner, der søger en dybere forståelse af kompleksiteten inden for offentlig ansættelsesret.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.