Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Projektudvikling

Del viden, udforsk trends og skab bæredygtige løsninger med erfarne aktører i branchen

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

Projektudvikling er en kompleks proces, der kræver omfattende viden og ekspertise inden for bygge- og ejendomsbranchen. Vores netværk har til formål at udforske alle aspekter af skabelsen af innovative og bæredygtige byggeprojekter. Vi samler nøgleaktører inden for branchen med det formål at fremme en holistisk tilgang til projektudvikling.

Dette netværk er en platform for erfaringsdeling, vidensudveksling og netværksopbygning. Sammen arbejder vi på at løse udfordringerne i den moderne byggebranche og stræber efter at skabe en fremtid, hvor byggeprojekter ikke blot er strukturer men levende, innovative og ansvarlige dele af vores samfund.

Netværkslederne er drivkraften bag dagsordenen på vores møder og er garant for det faglige indhold. Derudover vil der til møderne være oplæg fra eksterne oplægsholdere.
 
Netværket fokuserer på medlemmernes egne aktuelle problemstillinger. Det betyder, at indhold og tema fastlægges i samråd med medlemmerne fra møde til møde.


Eksempler på emner, som kan drøftes i netværket:

Byudvikling og byggeproces
 • Undersøgelse af faldgruber i byggeprocessen og proaktiv forebyggelse af potentielle udfordringer
 • Konkrete cases om nyere byudviklingsprojekter: Dybdegående analyse af et omfattende byudviklingsprojekt, herunder håndtering af udfordringer og opnåede succeser
 • Samarbejdsformer og tidlig inddragelse: Hvordan samarbejdsformer kan understøtte den gode projektudviklingssag og bygherres ambitioner, herunder tage højde for markedssituationen og forebygge konflikter
 • Masterplan og kontrakter: Strategisk planlægning af byggeprojekter og effektive kontraktmodeller for at sikre vellykkede resultater

Bæredygtighed og biodiversitet
 • Udforskning af fordelene ved træ i byggeriet med fokus på bæredygtighed og CO2-aftryk
 • Identifikation af de juridiske og økonomiske aspekter ved anvendelse af genbrugsmaterialer i byggeprojekter
 • Fokus på biodiversitet i udviklingsprojekter

Investeringsmarkedet
 • Identifikation af de seneste trends og potentielle investeringsmuligheder i branchen
 • Strategier til at minimere økonomiske risici og udforske alternative finansieringsmodeller som f.eks. samarbejde med private investorer eller offentlig-privat partnerskab

Udviklingsprojekter og den indledende fase
 • Håndtering af lokalplankrav og myndighedsbehandling i udviklingsprojekter
 • Fra grundkøb til igangsættelse
 • Delegeret bygherremodel
 • Konkrete case-eksempler, herunder udfordringer og løsninger

Målgruppe

Netværket henvender sig til nøgleaktører fra byggeindustrien, herunder projektudviklingschefer, bygherrer, entreprenører, investorer, kommunale repræsentanter og pensionskasser. Rådgiversiden er også repræsenteret med eksperter som arkitekter og jurister, der tilfører vigtig indsigt og rådgivning i processen. Denne tværfaglige gruppe repræsenterer en bred vifte af ekspertise og perspektiver inden for projektudvikling i byggeriet.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvilket betyder, at deltagerne får optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.