Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Private fællesveje i praksis

Rettigheder, pligter og muligheder


7

lektioner (point)

6795 DKK.

Baggrund

Private fællesveje er en sær hybrid mellem offentlig infrastruktur og privat ejendom. Det giver i praksis en lang række udfordringer og misforståelser for både myndigheder, grundejere og byudviklere.

Private fællesveje er arealer, som ejerne af andre ejendomme end den eller de ejendomme, som arealet ligger på, har fået ret til at benytte til færdsel. Retten til at bruge en privat fællesvej hviler på et særligt grundlag, typisk en aftale, men disse veje kan imidlertid som regel lovligt benyttes også af andre end de vejberettigede.

I relation til private fællesveje opstår der ofte bl.a. diskussioner om, hvorvidt det er kommunen eller grundejeren, der skal vedligeholde og istandsætte disse, herunder hvordan disse arbejder skal udføres, og hvordan en eventuel udgiftsfordeling til vedligeholdelsesarbejder skal foretages.

Er du interesseret i at få et klart og overskueligt overblik over privatvejslovens univers, og ønsker du at vide, hvordan du kan bruge reglerne i praksis, er kurset lige noget for dig.


Udbytte

På kurset får du bl.a.:

 • En forståelse for, hvad der karakteriserer en privat fællesvej
 • En forståelse for, hvem der har vejret til en privat fællesvej – og hvad dette betyder
 • Viden om forskellen på reguleringen af private fællesveje afhængig af, om de er beliggende i byen eller på landet
 • Viden til juridisk at tackle de udfordringer, som måtte opstå i forbindelse med vedligeholdelse og istandsættelse af private fællesveje
 • Viden om de nye regler om grundejeres mulighed for at indgå privatretlige serviceaftaler med kommunen i relation til vintervedligeholdelses- og renholdelsesopgaver
 • Dybere indsigt i vurdering af, hvordan udgiftsfordelingen skal foretages i forbindelse med vedligeholdelse af private fællesveje
 • Viden om, hvornår private fællesveje kan nedlægges
 • Viden om, hvornår kommuneveje kan nedklassificeres til private fællesveje
 • Viden om, hvornår private fællesveje kan opklassificeres til kommuneveje
 • Viden om, hvordan det forholder sig med ledninger, herunder udgifter til ledningsflytninger, der er placeret i private fællesveje
 • En gennemgang af de regler, der gælder for råden over private fællesveje.

Indhold

Reglerne i privatvejsloven gælder for private fællesveje og på enkelte punkter for rent private veje. Loven indeholder to forskellige materielle regelsæt gældende for henholdsvis private fællesveje på landet og private fællesveje i byer.

Der er stor forskel på private fællesveje og deres funktion på landet og i byer. I byer indgår private fællesveje i vidt omfang i det almindelige vejnet, mens dette normalt ikke er tilfældet på landet.

Der er derfor også stor forskel på kommunernes behov og muligheder for at tilgodese de almene offentlige interesser i byer og på landet.

Det gælder både når vejen udlægges, anlægges og driftes.

I forbindelse med byudvikling udlægges og anlægges der typisk private fællesveje. Reguleringen omkring disse er kompleks, og der er mange muligheder for delt finansiering og sikring af de korrekte offentligretlige krav, der forpasses i de ikke helt enkle regler.

I driften af private fællesveje er der også en række muligheder for offentligretlig regulering i det daglige, men også en lang række områder, hvor der ikke er hjemmel til kommunale afgørelser.

Da privatvejsloven ikke er let tilgængelig, vil der på kurset blive brugt en række praktiske eksempler, der har til formål at give en bedre forståelse for, hvordan teorien bag privatvejsloven skal anvendes i praksis.

Kurset vil således give nogle praktiske redskaber til, hvordan kommuner, borgere og virksomheder skal forstå nogle af de mest grundlæggende regler i privatvejsloven, som ofte giver anledning til diskussioner og tvister.

Det gælder navnlig spørgsmålet om:

 • Hvornår gælder privatvejsloven
 • Vejret – hvornår er der vejret, og hvordan kan det dokumenteres.
 • Udlæg og anlæg af private fællesveje – hvem betaler, hvem bestemmer, og hvilke muligheder er der for at udlægge veje
 • Drift og vedligeholdelse af private fællesveje – herunder udgiftsfordelinger
 • Vintervedligeholdelse herunder serviceaftaler om kommuners udførelse af heraf
 • Opklassificering af private fællesveje til offentlige veje
 • Nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje

Målgruppe

Kurset har relevans for alle, der beskæftiger sig med private fællesveje. Det gælder navnlig vejsektoren, herunder kommuner, borgere og virksomheder.

Undervisningsform
Undervisningen gennemføres i form af et oplæg fra underviseren, men deltagerne vil undervejs i kurset blive inddraget i forbindelse med de diskussioner og tvister, der kan opstå, når privatvejslovens regler anvendes i praksis.

Kurset har til formål at veksle imellem teori, praksis og mindre case-spørgsmål. Der vil ligeledes blive lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviser.

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.