Kursus

Sanktioner

Hvordan sanktioner påvirker danske virksomheder på kort og lang sigt

4

lektioner

3995 DKK.

Share

in
t
f

Udbytte

Kurset giver dig et overblik over sanktionslandskabet, som det ser ud, når kurset bliver afholdt, så du bliver helt opdateret om den seneste udvikling på området, og hvilke konsekvenser det har for forskellige typer virksomheder. 


Vi ser også på, hvordan de valg, vi træffer nu, kan påvirke virksomhedens omdømme i fremtiden. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og diskutere konkrete problemstillinger og udfordringer undervejs.


Indhold

Kurset vil behandle hvad er sanktioner, hvad er formålet med sanktioner og hvilke typer sanktionsordninger skal danske virksomheder overholde?

Emner vil blive endeligt fastlagt så tæt på kursets afholdelse som muligt for at sikre, at kurset aktuelt. Emner kan bla. være:

 • Geografiske sanktioner - samlet overblik
  • Økonomiske sanktioner
  • Sanktioner mod enkeltpersoner og virksomheder – hvordan fungerer de? Fokus på EU-lister
  • Dobbelt brug og eksportkontrol versus sektorsanktioner
 • Juridiske problemer
  • Pligt til at fryse
  • Stille penge eller aktiver til rådighed for sanktionerede personer/virksomheder: undtagelser for basale behov/forfaldne forpligtelser osv., indberetningspligt
  • Selskabers forpligtelser ifht. due diligence og compliance
  • Straffebestemmelse
 • Omdømme
 • Hvordan kan sanktioner mod børsnoterede personer påvirke danske virksomheder?
 • Praktiske sager og problemstillinger i lyset af de indførte sanktioner

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere i danske virksomheder, der skal orientere sig i et komplekst sanktionslandskab, og som skal træffe vigtige beslutninger om, hvordan virksomheden skal agere. Kurset er også tænkt som en støtte til rådgivere, der yder sanktionsrådgivning til virksomheder. Relevante afdelinger er bl.a. compliance, økonomiafdelinger, indkøbsafdeling, juridisk afdeling/general counsels, salgsafdeling.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Share

in
t
f