Kursus

Nyt fra EU-Domstolen

4

lektioner

3995 DKK.

Udbytte

Hvornår og hvordan kan EU-retten gøres gældende i danske sager? Hvordan skal EU-Domstolens fortolkningsstil forstås, og hvordan kommer man bedst igennem med sine EU-retlige argumenter i danske sager og ved EU-Domstolen? Disse generelle emner har praktisk relevans inden for alle retsområder, der har ophæng i EU-retten, når der opstår fortolkningsspørgsmål af EU-retlig karakter. En effektiv håndtering af sådanne fortolkningsspørgsmål forudsætter et grundlæggende kendskab til navnlig EU-Domstolens særlige fortolkningsstil.

Disse emner vil blive berørt på kurset, hvor du samtidig bliver opdateret på EU-Domstolens seneste retspraksis i en række vigtige sager af særlig interesse for danske jurister.

Deltagerne får bl.a.:

 

 • Viden til at komme igennem med deres EU-retlige argumenter i danske sager og i forbindelse med den præjudicielle procedure
 • En dybere indsigt i Domstolens arbejde og fortolkningsstil
 • Viden til at afkode og forstå Domstolens praksis
 • En opdatering på EU-Domstolens seneste praksis i større, vigtige sager


Indhold

Kursets første del vil med udgangspunkt i praksis fra EU-Domstolen komme ind på en række tværgående emner, herunder:

 • EU-rettens betydning og anvendelse i danske sager
 • EU-Domstolens særlige arbejdsform, fortolkningsmetoder og skrivestil 
 • Gode råd og praktiske tips i forbindelse med den præjudicielle procedure, herunder
 • Udarbejdelse af forelæggelseskendelsen
 • Forberedelsen af det skriftlige indlæg
 • Den mundtlige procedure ved EU-Domstolen
 • Sproglige og kulturelle udfordringer

 

I kursets anden del vil en række nyere domme fra EU-Domstolen blive gennemgået inden for en bred vifte af aktuelle emner, bl.a.: 

 • Grundlæggende rettigheder, herunder EU-charteret om grundlæggende rettigheder
 • Logningsregler og beskyttelse af privatlivets fred
 • Medlemsstaternes beskyttelse af deres nationale sikkerhed 
 • Og en lang række andre emner

 

Undervisningsformen vil hovedsagelig være en gennemgang af praksis i form af foredrag med rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle advokater og jurister, der arbejder med EU-retlige problemstillinger i det daglige. Kurset vil berøre mange forskellige retsområder, og forudsætter et grundlæggende kendskab til EU-ret.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.