Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Nyt fra EU-Domstolen

Seneste retspraksis

4

lektioner (point)

3995 DKK.

Udbytte

Hvornår og hvordan kan EU-retten gøres gældende i danske sager? Hvordan skal EU-Domstolens fortolkningsstil forstås, og hvordan kommer man bedst igennem med sine EU-retlige argumenter i danske sager og ved EU-Domstolen? Disse generelle emner har praktisk relevans inden for alle retsområder, der har ophæng i EU-retten, når der opstår fortolkningsspørgsmål af EU-retlig karakter. En effektiv håndtering af sådanne fortolkningsspørgsmål forudsætter et grundlæggende kendskab til navnlig EU-Domstolens særlige fortolkningsstil.

Disse emner vil blive berørt på kurset, hvor du samtidig bliver opdateret på EU-Domstolens seneste retspraksis i en række vigtige sager af særlig interesse for danske jurister.

Deltagerne får bl.a.:

 

 • Viden til at komme igennem med deres EU-retlige argumenter i danske sager og i forbindelse med den præjudicielle procedure
 • En dybere indsigt i Domstolens arbejde og fortolkningsstil
 • Viden til at afkode og forstå Domstolens praksis
 • En opdatering på EU-Domstolens seneste praksis i større, vigtige sager


Indhold

Kursets første del vil med udgangspunkt i praksis fra EU-Domstolen komme ind på en række tværgående emner, herunder:

 • EU-rettens betydning og anvendelse i danske sager
 • EU-Domstolens særlige arbejdsform, fortolkningsmetoder og skrivestil 
 • Gode råd og praktiske tips i forbindelse med den præjudicielle procedure, herunder
 • Udarbejdelse af forelæggelseskendelsen
 • Forberedelsen af det skriftlige indlæg
 • Den mundtlige procedure ved EU-Domstolen
 • Sproglige og kulturelle udfordringer

 

I kursets anden del vil en række nyere domme fra EU-Domstolen blive gennemgået inden for en bred vifte af aktuelle emner, bl.a.: 

 • Grundlæggende rettigheder, herunder EU-charteret om grundlæggende rettigheder
 • Logningsregler og beskyttelse af privatlivets fred
 • Medlemsstaternes beskyttelse af deres nationale sikkerhed 
 • Og en lang række andre emner

 

Undervisningsformen vil hovedsagelig være en gennemgang af praksis i form af foredrag med rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle advokater og jurister, der arbejder med EU-retlige problemstillinger i det daglige. Kurset vil berøre mange forskellige retsområder, og forudsætter et grundlæggende kendskab til EU-ret.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.


Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Coordinator
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.