Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Administrativ håndtering af samvær - Set i helikopterperspektiv

Samværsområdets rammer, spilleregler og uskrevne regler

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Indhold

For at kunne håndtere samværssager er det afgørende, at man forstår samværssagens gang gennem systemet set i helikopterperspektiv. Kurset giver dig derfor en generel indføring i det såkaldt enstrengede familieretlige system med start i Familieretshuset.

På dette kursus tages der udgangspunkt i retsreglerne på samværsområdet, herunder udviklingen heri, samt i en overordnet rammesætning af afgørelseskompetencen i skilsmissesystemet. 

Fokus rettes derefter mod de forskellige samværstypers praktiske gang gennem den administrative del af skilsmissesystemet, herunder de overordnede spilleregler, som Familieretshusets arbejde er underlagt, og med særlig fokus på hvad man som professionel aktør bør være opmærksom på for at undgå klassiske faldgruber og udfordringer, som borgere typisk møder på deres vej, og man som professionelle kan (og bør) guide dem bedst muligt udenom.

Hvis du er velbevandret på samværsområdet, kan du med fordel deltage på kurset "Administrativ håndtering af samvær - Konkrete aspekter", der er en specialiseret opfølgning til dette grundlæggende kursus.

Emner er bl.a.:

  • Skilsmissesystemet mulige sagsgange
  • Afgørelseskompetencen for de forskellige sagstyper
  • Spillereglerne, som myndighederne er underlagt i deres arbejde
  • Klassiske faldgruber i sagerne


Udbytte

Kurset giver dig en forståelse for det familieretlige system som helhed samt de forskellige samværstypers overordnede gang gennem skilsmissesystemet. Det med særligt fokus på den administrative del (Familieretshuset). Du får også kendskab til samværsområdets rammer, spilleregler og uskrevne regler, herunder i form af administrativ praksis. Samværsområdet er nemlig primært præget af uskrevne administrative spilleregler, hvorfor kurset også er erfarings- og praksisbaseret.

Du bliver med andre ord klædt på til såvel at forstå Familieretshusets sagsgange og tilgang, som til at håndtere samværssager hensigtsmæssigt og realistisk – uanset om sagen afgøres i Familieretshuset eller om den oversendes til afgørelse i Familieretten, hvor kurset ved sidstnævnte klæder dig på til at sikre, at sagen får de bedst mulige forudsætninger inden den oversendes til Familieretten. Det vil i den forbindelse, efter afholdelse af kurset, blive tydeligt, hvordan man som professionel kan være med til at forme sagen allerede inden den oversendes til Familieretten og betydningen af at være deltagende allerede fra sagens start i Familieretshuset.  

 

Målgruppe

Kurset retter sig mod advokater, dommere og andre praktikere, som gerne vil have løftet sløret for samværssagens praktiske behandling i Familieretshuset, samt have indsigt i den primære faste administrative praksis forbundet med samværssagerne.
 
Kurset retter sig primært mod nye advokater/dommere samt advokater/dommere, der kun sporadisk har beskæftiget sig med samværsområdet eller erfarne advokater/dommere, som gerne vil klædes på til at forstå samværssagerne.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.