Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Administrativ håndtering af samvær - Konkrete aspekter

Udvalgte konkrete emner inden for samværsområdet

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Dette kursus går i dybden med nogle af de emner og udfordringer, som man typisk støder på inden for samværsområdet.

Hvis du er ny på samværsområdet, kan du med fordel deltage på kurset 'Administrativ håndtering af samvær - Set i helikopterperspektiv', inden du deltager på dette opfølgende specialistkursus. Der vil nemlig være aspekter, som blev berørt - men ikke dybdegående gennemgået på 'Administrativ håndtering af samvær – set i helikopterperspektiv, der foldes ud på dette kursus.

På dette kursus rettes fokus indledningsvis mod samværsaftaler, herunder hvornår en aftale kan anses indgået og hvad myndighedernes (skiftende) perspektiv er herpå m.v.

Derefter fokuseres der på myndighedernes praktiske tilgang til konkrete risikofaktorer: Både ift. de gængse risikofaktorer set med Familieretshusets øjne så som alkohol, euforiserende stoffer, vold og psykisk sygdom. Men også de øvrige risikofaktorer, som ofte forekommer i sagerne, så som f.eks. højkonflikt, udsatte børn, diagnosebørn, samværsforælder, negativ prægning (forælderfremmedgørelse), samværschikane, lang tids adskillelse, ustabilitet i kontakten mv. Forhold der kan tillægges meget varierende betydninger, og hvor forståelsen af systemet kan være afgørende for at forvalte en sag mest hensigtsmæssigt som professionel.

Endeligt vil der blive fokuseret på nogle særlige emner, som ofte ses at volde udfordringer for forældrene i praksis: Bopælsforælderens ret til ferie samt transport ifm. samvær. Disse to områder er aspekter, som forældre ofte kommer i voldsomme konflikter om, uagtet at disse aspekter er forholdsvis velregulerede i administrativ praksis. Det typisk fordi mange rådgivere ikke kender til denne administrative praksis. Men en forståelse som professionel kan hjælpe parter med at sikre at sagerne bliver så afsluttede som overhovedet muligt, og der så vidt muligt lukkes alle de huller, som parterne helt klassisk konflikter om.

Du får med andre ord et solidt indblik i en række særlige aspekter af en samværssag som bevirker, at du kan lægge en strategi for selv de tungeste samværssager og på den måde forvalte sagens gang optimalt i Familieretshuset som professionel ved at tage højde for mange af de bump, der vil komme på vejen.

Emner er bl.a.:

  • Samværsaftaler i skilsmissesystemet
  • Administrativ praksis for myndighedsdefinerede      risikofaktorer 
  • Administrativ praksis for øvrige risikofaktorer
  • Administrativ praksis for særlige emner, som i praksis      skaber massiv konflikt

Udbytte
Kurset giver dig en forståelse for en række konkrete emner inden for samværsområdet, som er værd at kende til, hvis du arbejder med eller vil arbejde med samværssager.
Det med særligt fokus på administrativ praksis, idet den administrative del af skilsmissesystemet, indtil 2019, langt primært har haft solokompetencen til at træffe afgørelser om samvær – og dermed har skabt de rammer, som samværsområdet aktuelt reguleres i henhold til.

Som deltager får du praktiske redskaber til at forstå skilsmissesystemets tilgang til konkrete risikofaktorer og emner, som i praksis udgør store udfordringer for klienterne. Der er ved dette kursus i endnu højere grad tale om forhold, som du ikke kan læse dig til (som alene kan erfares eller tillæres som på dette kursus). Samværsområdet er nemlig primært præget af uskrevne administrative spilleregler, hvorfor kurset også er erfarings- og praksisbaseret.

Dette kursus er en naturlig opfølger til kurset ”Administrativ håndtering af samvær – set i helikopterperspektiv”.

Målgruppe

Kurset retter sig mod advokater, dommere og andre praktikere, som gerne vil have løftet sløret for samværssagens praktiske behandling, samt have indsigt i den primære faste administrative praksis forbundet med samværssagerne.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.