Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Brandsager - Praktisk og juridisk håndtering

Den juridiske baggrund for håndtering af brandsager inspireret af en række konkrete skadesager

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Der er gennemsnitligt ca. 5.400 brande om året i Danmark. En mindre del af disse brande er såkaldte dødsbrande, der medfører tab af menneskeliv. Dette er dog kun de registrerede brande, og der er formentlig et meget højere antal brande hvert år, der dog når at blive slukket inden, der er behov for brandslukningsassistance. Disse brande medfører store økonomiske tab og har en stor konsekvens for de involverede – både dem, der uforvarende er grund til, at der opstår brand, og dem, der mister hus eller ejendele på grund af branden.

På kurset om håndtering af brandskader får du en praksisorienteret gennemgang af opmærksomhedspunkter vedr. skader, forsikringer, opgørelser, ansvar, kontrakter, retspraksis mv. ifm. brandsager – det sparer dig for tab og besvær.

Emner er bl.a.:

 • Regler om brandforsikring af ejendomme
 • Panthaverbeskyttelse
 • Den typiske brandforsikring
 • Typiske brandskader
 • Opgørelse af brandskader
 • Brand i private ejendomme ktr erhvervsejendomme
 • Opgørelse af driftstab
 • Hvilke forhold er dækket af forsikringen?
 • Hvad er faldgruberne ved brandforsikring?
 • Hvad med forurening som følge af brand?
 • Hvad med følgeskader af slukning?
 • Regres ved brandskader
 • Ansvar for tagdækkere og varmt arbejde
 • Hvilke regler regulerer varmt arbejde?
 • Ansvarsforsikringsselskabets rolle
 • Relevante kontraktovervejelser for entreprenørerne
 • Medsikring under brandpolicen, jf. AB18 § 11
 • Retspraksis vedrørende ansvar for brandskader

 

Formål

På kurset får du gennemgået alle de juridiske aspekter af brandsager. Vi ser på brandforsikring, ansvarsforsikring, opgørelser af tab og ansvar. Kurset fokuserer på, hvordan du bedst og skarpest navigerer mellem det hele.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet alle med interesse for brandskader – herunder entreprenører, forsikringsfolk og jurister.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.Dette siger vores deltagere:


"Gode indlægsholdere og meget relevant sammensat program!"
– Annette Pedersen, Cheftaksator, NEM Forsikring
Tidligere kursusdeltager

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.