Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

De uorganiserede lønmodtageres retsstilling i underbetalingssager

Kollektive arbejdsretlige og individuelle ansættelsesretlige aspekter

4

lektioner (point)

4495 DKK.

Baggrund og indhold

Spørgsmålet om uorganiserede lønmodtageres retsstilling i et ansættelsesforhold opstår fra tid til anden i forskellige afskygninger.


Dette kursus sætter fokus på såvel de kollektive arbejdsretlige som de individuelle ansættelsesretlige aspekter i sager om underbetaling af de uorganiserede lønmodtagere i overenskomstforhold.

På kurset gennemgås blandt andet følgende emner:

  • Grundlæggende indførelse i den kollektive arbejdsretlige system, herunder kollektive overenskomster ctr. individuelle ansættelsesaftaler, misligholdelsesbeføjelser mv. 
  • Bod og bodssanktionens tilblivelse i historisk perspektiv
  • Bodens fastsættelse i underbetalingssager
  • Hvem tilfalder boden i underbetalingssager?
  • Den skattemæssige behandling af krav i underbetalingssager
  • De uorganiserede lønmodtageres retsstilling i virksomheder omfattet af kollektiv overenskomst, herunder adgangen til at fravige overenskomsten – de tre scenarier
  • Risiko for dobbelt betaling i underbetalingssager – i form af bod til det overenskomstbærende forbund og efterbetaling til den uorganiserede. Kan man begrænse risikoen?
 

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til advokater, jurister og andre praktikere, som beskæftiger sig med ansættelses- og arbejdsret, herunder særligt til arbejdsgiverrepræsentanter og lønmodtagerrepræsentanter fra fagforeninger såvel inden for som uden for hovedorganisationerne.

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen, herunder udskrifter af relevant lovgivning, forarbejder, retspraksis m.m.

Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.