Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet i Danmark

4

lektioner (point)

4495 DKK.

Indhold

Kurset giver dig overblik over og afklaring af de nye regler.  
Emner er bl.a.:

  • Baggrund for de nye regler og udfordringer i forbindelse med implementeringen i Danmark
  • De nye oplysningsforpligtelser, som kræver justeringer i ansættelsesbeviser
  • De nye minimumsrettigheder, herunder maksimal varighed af prøvetid, beskyttet ret til bibeskæftigelse, regulering af ansættelseskontrakter på tilkaldebasis, herunder såkaldte 0-timers kontrakter, obligatorisk uddannelse og ret til at anmode om overgang til en anden form for ansættelse
  • De særlige forhold vedrørende virksomheder, som er omfattet af en kollektiv overenskomst
  • De nye beskyttelsesregler og bevisbyrderegler


Baggrund

D. 11. maj 2023 vedtog Folketinget lovforslaget om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår ("den nye ansættelsesbevislov"). Loven træder i kraft d. 1. juli 2023.

Implementeringen af arbejdsvilkårsdirektivet (2019/1152) indebærer ændringer i forhold til ansættelsesbeviser, som vi kender dem i dag, og nyskabelser i form af nye minimumsrettigheder, herunder maksimal varighed af prøvetid og beskyttet ret til bibeskæftigelse.

På dette kursus får du overblik og indblik i de nye regler og i, hvordan du bruger dem i praksis.

 

Udbytte

På kurset får du bl.a.:

  • En grundig gennemgang og en forståelse af de nye regler om ansættelsesbeviser og minimumsrettigheder
  • Et overblik over de tilpasninger i ansættelsesbeviser og personalepolitikker, der skal foretages i forbindelse de nye reglers ikrafttræden
  • En række praktiske råd og eksempler på den information, der skal gives til medarbejderne efter den 1. januar 2023
 

Målgruppe

Kurset henvender sig særligt til advokater, jurister, organisationsansatte og andre praktikere, herunder HR-medarbejdere, der jævnligt beskæftiger sig med reglerne om ansættelsesforhold.

 

Undervisningsform

Kursus / foredrag, der veksler mellem teori og praktisk anvendelse.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.
 
Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk