Kursus

Masseafskedigelser

Hvordan reglerne finder anvendelse

7

lektioner

5995 DKK.

Baggrund

Når en virksomhed skal afskedige en større gruppe medarbejdere inden for en periode på 30 dage, skal det ofte ske efter reglerne i Lov om Masseafskedigelse. Det afhænger af virksomhedens størrelse og antallet af medarbejdere, hvornår reglerne finder anvendelse.

 

Formålet med masseafskedigelsesloven er at undgå eller begrænse de planlagte afskedigelser samt forsøge at aftale afbødeforanstaltninger for de opsagte medarbejdere, hvis opsigelserne ikke kan undgås.

 

Loven indeholder en procedure for orientering og forhandling med medarbejdernes repræsentanter, og et parallelt forløb med det offentlige.

Der ligger imidlertid også et stykke håndværk bag gennemførelsen af et godt forhandlingsforløb, således virksomheden kommer godt igennem et nedbemandingsforløb uden ridser i lakken, og således der kan indgås aftaler, der er fornuftige både set fra virksomhedens og medarbejdernes side.

 

Udbytte

Du får bla.: 

 • Et overblik over og en forståelse af reglerne og proceduren ved masseafskedigelser
 • En række praktiske råd og eksempler på den information, der skal gives til medarbejdernes repræsentanter og breve til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd
 • Forslag til informationsslides samt forslag til hvordan en rammeaftale kan se ud
 • Et overblik over køreplaner og relevante dokumenter, der skal udarbejdes i forbindelse med forberedelse af processen


Indhold

Kurset giver dig overblik over og afklaring af de særlige regler der gælder ved masseafskedigelser.

Emner er bla.:

 • Regelgrundlaget
 • Forberedelse af forløbet
 • Optælling af antallet af medarbejdere og særlige udfordringer i forbindelse flere arbejdssteder
 • Håndtering af frister og varsler
 • Informationsmøder
 • Forhandlinger med medarbejdernes repræsentanter
 • Samarbejdet med de faglige organisationer, og de faglige organisationers rolle
 • Beskyttelse af særlige medarbejdere
 • Kommunikation med Det Regionale Arbejdsmarkedsråd
 • Håndtering af kollektive overenskomster i forbindelse med masseafskedigelser
 • Overtrædelse af reglerne, straf og sanktioner

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til jurister, HR-medarbejdere, ledere og andre, der beskæftiger sig med ansættelsesret.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.