Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse for specialister

Teori og praksis

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Baggrund

 
Den 1. januar 2021 trådte en nyaffattet samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse i straffeloven i kraft. Revisionen af straffelovens § 216 var genstand for stor offentlig debat, og der har været stillet spørgsmål ved effekten af revisionen af bestemmelsen.

Hvilken betydning har nyaffattelsen af straffelovens § 216 haft, om nogen, på retspraksis, og hvorfor udfordrer behandlingen af disse sager aktørerne i retssystemet?

Disse spørgsmål behandler vi nærmere på dette kursus. Vi gennemgår endvidere reglerne om videoafhøring af forurettede i voldtægtssager samt tiltagene for styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb.
 

Udbytte

 
På kurset får du bl.a.:
 • Gennemgang af baggrunden for revisionen af straffelovens § 216 samt de efterfølgende lovændringer om videoafhøring af forurettede og styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb
 • Viden til at tackle de udfordringer, som man som professionel aktør møder i voldtægtssager.
 • Dybere indsigt i vurdering af vidneforklaringer fra forurettede
 • En forståelse af traumereaktioner
 • Kendskab til de tiltag, der er iværksat på området i politi og anklagemyndighed.
 • Overblik over seneste retspraksis på området
 

Indhold

På kurset ridser vi baggrunden op for ændringen af voldtægtsbestemmelsen og sætter fokus på retspraksis efter ændringen.
Vi gennemgår tillige de særlige udfordringer, man møder i retssystemet hvad enten man er dommer, anklager, forsvarer eller bistandsadvokat i forbindelse med straffesager vedrørende voldtægt.

Endelig får du en gennemgang af seneste forskning vedrørende traumereaktioner m.v. ved professor og psykolog, Helle Spindler.
 
Emner er bl.a.:
 • Baggrunden for og forarbejder til ændringen af straffelovens § 216- det nykriminaliserede område
 • Regelsættet vedrørende videoafhøring af forurettede
 • De professionelle aktørers særlige udfordringer (forsvarer, bistandsadvokat, anklager eller dommer)
 • Tiltag i politi og anklagemyndighed
 • Risikoen for sekundærviktimisering og forståelse for traumereaktioner
 

Målgruppe

Professionelle aktører i retssystemet, der beskæftiger sig med strafferet, samt fagprofessionelle hos myndigheder eller lignende, der i øvrigt kommer i berøring med ofre for voldtægt.
 

Undervisningsform

 • Kurset veksler mellem teori og praksis, og der er lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviser
 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Coordinator
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.