Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse for specialister


– Teori og praksis

 

 

Kurset kan med fordel tages i forlængelse med vores grundlæggende kursus Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse.

Du kan finde nærmere information om kurset HER.

 

 

Baggrund

 

Den 1. januar 2021 trådte en nyaffattet samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse i straffeloven i kraft. Revisionen af straffelovens § 216 var genstand for stor offentlig debat, og der har været stillet spørgsmål ved effekten af revisionen af bestemmelsen.

Hvilken betydning har nyaffattelsen af straffelovens § 216 haft, om nogen, på retspraksis, og hvorfor udfordrer behandlingen af disse sager aktørerne i retssystemet?

Disse spørgsmål behandler vi nærmere på dette kursus. Vi gennemgår endvidere reglerne om videoafhøring af forurettede i voldtægtssager samt tiltagene for styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb.

 

Udbytte

 

På kurset får du bl.a.:

 • Gennemgang af baggrunden for revisionen af straffelovens § 216 samt de efterfølgende lovændringer om videoafhøring af forurettede og styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb
 • Viden til at tackle de udfordringer, som man som professionel aktør møder i voldtægtssager.
 • Dybere indsigt i vurdering af vidneforklaringer fra forurettede
 • En forståelse af traumereaktioner
 • Kendskab til de tiltag, der er iværksat på området i politi og anklagemyndighed.
 • Overblik over seneste retspraksis på området

 

Indhold

På kurset ridser vi baggrunden op for ændringen af voldtægtsbestemmelsen og sætter fokus på retspraksis efter ændringen.

Vi gennemgår tillige de særlige udfordringer, man møder i retssystemet hvad enten man er dommer, anklager, forsvarer eller bistandsadvokat i forbindelse med straffesager vedrørende voldtægt. Endelig får du en gennemgang af seneste forskning vedrørende traumereaktioner m.v. 

 

Emner er bl.a.:
 • Baggrunden for og forarbejder til ændringen af straffelovens § 216- det nykriminaliserede område
 • Regelsættet vedrørende videoafhøring af forurettede
 • De professionelle aktørers særlige udfordringer (forsvarer, bistandsadvokat, anklager eller dommer)
 • Tiltag i politi og anklagemyndighed
 • Risikoen for sekundærviktimisering og forståelse for traumereaktioner

 

Målgruppe

Professionelle aktører i retssystemet, der beskæftiger sig med strafferet, samt fagprofessionelle hos myndigheder eller lignende, der i øvrigt kommer i berøring med ofre for voldtægt.

 

Undervisningsform

 • Kurset veksler mellem teori og praksis, og der er lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviser

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

mandag d 23. januar 2023

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course