Kursus

Det årlige digitale tinglysningsakademi

Et forum som behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for digital tilnglysning

4

lektioner

3995 DKK.

Udbytte

Dette populære akademi i digital tinglysning er din helt unikke chance for at dygtiggøre dig inden for tinglysning. I akademiet bevæger du dig blandt erfarne aktører, som på et fagligt højt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for digital tinglysning. Akademiet sigter mod at give ny viden, sparring og perspektiver til arbejdet med digital tinglysning: Du opnår indsigt til at kunne omsætte den nye viden og erfaring i dit daglige virke.

Akademiets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende inden for digital tinglysning, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med tinglysningssystemet. Det er bla. derfor akademiet er populært og årligt tilbagevendende.

Der afholdes tre årlige effektive og målrettede møder af 12 lektioner. Du kan tilmelde dig alle 3 moduler her.
 

Indhold

Akademiet ledes af Brian Pedersen, der er sekretariatschef for Tinglysningsretten, og hvert møde afholdes i forbindelse med de tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet med tre forskellige gæsteundervisere – du får således førstehåndskendskab til ændringerne og har mulighed for at drøfte den optimale brug af systemet med andre professionelle aktører, som bidrager med deres ekspertise på de enkelte mener.


Emner er bl.a.:
  • De tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet. Møderne i akademiet afholdes lige før opdateringerne, så du kan være klar til ændringerne
  • Retspraksis – siden sidste akademimøde
  • Emner og områder, der giver udfordringer – drøftelse af jura og brug af systemet
  • Deltagernes egne emner og problemstillinger

 

Emner på mødedag 1

Nye regler om bygning på lejet/fremmed grund.
Brian Pedersen Veie og aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling.
Tilmeld dig mødedag 1 her 

Emner på mødedag 2
Den 6. juni
Naboretlige konflikter - samspil mellem retssager og tinglysning.
Brian Pedersen Veie og en aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling.
Brian Pedersen Veie og en aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling. Emner for dagen offentliggøres snarest.
Tilmeld dig mødedag 2 her.
 
Emner på mødedag 3
Den 17. oktober
Brian Pedersen Veie og en aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling. Emner for dagen offentliggøres snarest.
Tilmeld dig mødedag 3 her.
 

 

Målgruppe

Akademiet er målrettet dig, der i det daglige arbejder med tinglysning af dokumenter og ekspederer tinglysningsdokumenter – og som ønsker at holde sig fagligt opdateret på de kommende opdateringer som tinglysningssystemet står overfor.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Akademiet kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.