Kursus

Det årlige digitale tinglysningsakademi

12

lektioner

13485 DKK.

Udbytte

Dette populære akademi i digital tinglysning er din helt unikke chance for at dygtiggøre dig inden for tinglysning. I akademiet bevæger du dig blandt erfarne aktører, som på et fagligt højt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for digital tinglysning. Akademiet sigter mod at give ny viden, sparring og perspektiver til arbejdet med digital tinglysning: Du opnår indsigt til at kunne omsætte den nye viden og erfaring i dit daglige virke.

Akademiets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende inden for digital tinglysning, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med tinglysningssystemet. Det er bla. derfor akademiet er populært og årligt tilbagevendende.

Der afholdes tre årlige effektive og målrettede møder af 12 lektioner. Du kan tilmelde dig alle 3 moduler her.

Indhold
Akademiet ledes af Brian Pedersen, der er sekretariatschef for Tinglysningsretten, og hvert møde afholdes i forbindelse med de tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet med tre forskellige gæsteundervisere – du får således førstehåndskendskab til ændringerne og har mulighed for at drøfte den optimale brug af systemet med andre professionelle aktører, som bidrager med deres ekspertise på de enkelte mener.

Emner er bl.a.:
  • De tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet. Møderne i akademiet afholdes lige før opdateringerne, så du kan være klar til ændringerne
  • Retspraksis – siden sidste akademimøde
  • Emner og områder, der giver udfordringer – drøftelse af jura og brug af systemet
  • Deltagernes egne emner og problemstillinger

Emner på mødedag 1
Salg af fællesarealer til ejerlejligheder.
Dødsboer i tingbogen – noget nyt under solen?
Brian Pedersen Veie og aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling.

Emner på mødedag 2
Den 6. juni
Nye regler om bygning på lejet/fremmed grund.
Naboretligt tjek – få styr på, hvilke rettigheder og pligter, der knytter sig til en ejendom, og hvordan du får det korrekt registreret hos myndighederne, så konflikter søges undgået.
Brian Pedersen Veie og en aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling.

Tilmeld dig mødedag 2 her.


Emner på mødedag 3
Den 7. november
Sagsgangen i matrikulære sager. Bliv fortrolig med de forskellige stadier i sagen.
Brian Pedersen Veie og en aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling. Emner for dagen offentliggøres snarest

Tilmeld dig mødedag 3 her.

Målgruppe
Akademiet er målrettet dig, der i det daglige arbejder med tinglysning af dokumenter og ekspederer tinglysningsdokumenter – og som ønsker at holde sig fagligt opdateret på de kommende opdateringer som tinglysningssystemet står overfor.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.
 
Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.


Dette siger vores deltagere:


Det var rigtig godt at få den juridiske baggrund for virksomhedsomdannelser. Vi der ikke har den juridiske baggrund mangler tit at få tilstrækkelige oplysninger til at kunne gennemskue problemstillingerne. Dette kursus var en god hjælp fremover.
– Lene Skov Jørgensen, advokatsekretær, Kaiser Domino Advokatfirma.
Tidligere deltager på akademiet

”Det var meget godt indlæg omkring selskabsret, og det var noget som jeg kan gå hjem og bruge i min hverdag.

– Camilla Sjøholm, projektmedarbejder hos KFI Erhvervsdrivende Fond.
Tidligere deltager på akademiet

"Jeg var tilfreds med den afslappede atmosfære, hvor vi alle kunne bidrage med vores erfaringer. Selve kurset var fagligt helt i top og samtidig formidlet, så vi kunne følge med."
– Dorte Christiansen, matrikeltekniker, LIFA.
Tidligere deltager på akademiet

Det var godt, at vi kunne spørge undervejs. Til sidst kunne vi spørge til nogle af de ting og problematikker, som vi har i det daglige f.eks. en konkret sag m.v.

– Lone Clemmensen, tinglysningskonsulent, Vestjysk Bank A/S.

Tidligere deltager på akademiet

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Caroline Tidmand
Kursus- og kommunikationskoordinator
Mobil: +45 28 34 07 86
Email: cat@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.