Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Digitalt tinglysningsakademi for landbrug og erhverv

Videndeling om komplekse tinglysningssituationer

12

lektioner (point)

13485 DKK.

Udbytte

Akademiet ledes af Brian Pedersen Veie, der er sekretariatschef for Tinglysningsretten og Ellen Marie Kaae, der er tidligere advokat.

Akademiet behandler aktuelle temaer og problemstillinger, hvor der er særlige udfordringer med en tinglysningsekspedition og med tinglysning vedr. erhvervsejendomme og landbrug på et højt niveau.
Der er oplæg fra både lederne af akademiet, af eksterne indlægsholdere og af deltagere på akademiet.

Som deltager har du stor mulighed for at få indflydelse på dagsordenen ved at stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere.

Formål

Akademiets formål er at skabe et forum, som på såvel juridisk som praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende relateret til tinglysning, udveksler erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre der i deres daglige virke beskæftiger sig med tinglysning.
Der afholdes tre effektive og målrettede møder á 4 lektioner, i alt 12 lektioner. 

Indhold
I dit arbejde med tinglysning for erhvervsejendomme og landbrugsejendomme vil du skulle tage højde for kompliceret særregler, der samtidig med den almindelige dokumentoprettelse skal håndteres.
Du støder du af og til på en sag, hvor du spørger sig selv: "Hvordan i alverden kommer jeg videre herfra?"

Brian Veie, Tinglysningsretten, og Ellen Marie Kaae, tidligere advokat, har mange års erfaring i at ”knække tinglysningsnødder”. Vi kan ikke give dig Tinglysningsrettens afgørelse, men kan – sammen med de øvrige deltagere klæde dig på til at knække dine ”Tinglysningsnødder”.

OBS. Du kan købe møderne enkeltvis via linksene neden for

Emner på mødedag 3
Matrikulære sager i landbruget. Udstykning, arealoverførsel, sammenlægning, rettighedsopgør, tinglysningsafgift – vi prøver at komme hele vejen rundt om salg af en større landejendom i flere dele.
 Vurderingsloven erhvervsejendomme
Brian Pedersen Veie , Ellen Marie Kaae og Henrik Mouritsen fra Vurderingsstyrelsen lægger op til erfaringsudveksling.

Tilmeld dig mødedag 3 her.

Emner på mødedag 1 - ER AFHOLDT
Energiøer - Danmarks fremtidige energiproduktion. Etablering, registrering og tinglysning samt nyt om bygningsblade på havet.

Brian Pedersen Veie, Ellen Marie Kaae og en aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling

Emner på mødedag 2 - ER AFHOLDT
Den 6. juni

Projektudvikling - Planlægning i forhold til tinglysningsafgift, opdeling af ejendomme og salg/pantsætning af ejendomme.

Brian Pedersen Veie, Ellen Marie Kaae og aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling.

Målgruppe
Akademiet er målrettet dig, der i det daglige arbejder med tinglysning af dokumenter vedr. erhverv og landbrug eller som støder på vanskelige tinglysningssituationer og som vil bidrage til at deltagerne sammen finder forslag til at knække sådanne komplicerede tinglysningsproblemer.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.
 
Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.