Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Servitutter - Håndtering og tinglysning af private servitutter

Praktisk viden om ”how to do” i den praktiske tingbog og ved brug af tinglysning.dk

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Udbytte

Her får du en gennemgribende indføring og opdateret viden om alle forhold vedr. håndtering og tinglysning af private servitutter.

Kurset klæder dig på til:
  • At håndtere allerede indgåede begrænsede servitutrettigheder vedr. fast ejendom, hvad enten de er tinglyst for nylig eller for mange år siden, er aktuelle eller ej
  • At oprette og tinglyse nye servitutter, hvad enten de stifter rådighed, brugsret eller krav på bibeholdelse af en tilstand
  • At håndtere såvel tinglysning af servitutter, vedtægter og samejeoverenskomster mv.

Kurset vil fokusere på at gøre emnet vedkommende og aktuelt med konkrete eksempler fra retspraksis suppleret med deltagernes erfaringer.

Indhold

Kurset præsenterer gældende ret på området med udgangspunkt i en række afgørelser fra landret, og med praktisk viden om ”how to do” i den praktiske tingbog og ved brug af tinglysning.dk

Som deltager får du:
  • Opdateret og operationel viden om at finde og identificere allerede tinglyste servitutter, uanset om de er tinglyst for nyligt, i papirtingbog/skannet akt eller før tinglysningsloven/findes på Rigsarkivet
  • Aktuel viden om prioritetsvirkning og forhold mellem tinglyste servitutter og utinglyste rettigheder – og hvordan der forholdes ved fejl i tingbogen og genindførsel af servitutter eller sletning af servitutter
  • Viden om nyeste praksis om servitutter og planloven – skal kommunen samtykke i tinglysning af en ny servitut eller kan kommunen i lokalplan ophæve servitut og hvordan håndteres dette
  • Viden om landbrugslovens hhv. udstykningslovens krav til servitutter
  • Praktisk viden om hvad er stifter ret over fast ejendom og kan tinglyses – rådighedsservitutter, tilstandsservitutter, brugsretter, vedtægter og samejeoverenskomster mv – inkl. brugererfaringer mv.
  • Praktisk viden om servitutter og matrikulære ændringer – hvordan spreder rettigheden hhv. forpligtelsen sig i henhold til tinglyst ret over ejendommen – og hvad er landinspektørens rolle vedr. servituterklæring
  • Og endelig opdatering vedr. servitutter og vedtægter mv. der tillige tinglyses pantstiftende


Målgruppe

Kurset er målrettet advokater/advokatsekretærer, ejendomsmæglere, landinspektører og andre, der arbejder med servitutter som den del af en ejendomshandel eller ved tinglysning af eller ændring/ophævelse af servitutter.


Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Coordinator
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.