Netværk

stroke-width="2.28571" />
Læs mere om JUC's kursus i ansættelsesret, hvor du bliver opdateret på den nyeste retspraksis - med gennemgang af temaer, der erfaringsmæssigt volder udfordringer for arbejdsgivere.

Kursus

Diskrimination i ansættelsesretten

Status på retstilstanden og diskriminationsretlige problemstillinger

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Diskriminationsområdet giver i stigende grad udfordringer for dem, der beskæftiger sig med ansættelsesretlige forhold. Lovgivningen er kompliceret, blandt andet fordi der skal tages højde for den bagvedliggende EU-retlige regulering og det betydelige antal retssager både ved de danske domstole, nævn, faglig voldgift og EU-Domstolen, som indebærer, at retstilstanden er i konstant forandring.
Dette kursus giver dig en grundig indsigt i de mest hyppige problemstillinger med en praktisk vinkel, så du sikrer dig, at din virksomhed håndterer de daglige problemstillinger i overensstemmelse med gældende lovgivning – både nationalt og EU-retligt – og best practice på området.

På kurset tager vi temperaturen på retstilstanden og gør status på de diskriminationsretlige problemstillinger, der pt. giver anledning til udfordringer i praksis.

På kurset får du bl.a. en gennemgang af følgende problemstillinger:
  • Indledende gennemgang af diskriminationsforbuddet i dansk ret herunder afgrænsningen af de beskyttede kriterier, sondringen mellem direkte og indirekte forskelsbehandling og bevisbyrdereglerne på de forskellige områder
  • EU-rettens betydning for retstilstanden på diskriminationsområdet
  • Arbejdsgivere har i stigende grad fokus på diversitet i deres rekruttering og udvikling af medarbejdere – men der er i dansk ret en række lovgivningsmæssige begrænsninger, som det er vigtigt at være opmærksom på, når man arbejder med diversitet, for at undgå at ”træde ved siden af”
  • Afgrænsningen af handicapbegrebet og udstrækningen af arbejdsgivers forpligtelse til at iværksætte hensigtsmæssige foranstaltninger i forhold til medarbejdere med handicap – en status på retstilstanden på baggrund af den seneste praksis fra EU-Domstolen og Højesteret
  • Den praktiske håndtering af sygemeldte medarbejdere med henblik på at begrænse risikoen for at blive mødt med krav om forskelsbehandling på grund af handicap
  • Medarbejdere med børn, der har et handicap – hvad er status på retstilstanden?
  • Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder – hvor er faldgruberne i praksis?
  • Gennemgang af forpligtelserne for arbejdsgiver i henhold til lov om lige løn til mænd og kvinder, som der i øjeblikket synes at være stigende fokus på
  • Udmåling af godtgørelse på diskriminationsområdet – hvad koster det at ”træde forkert”?

 

Målgruppe

Kurset er målrettet alle, der arbejder med ansættelses- og arbejdsretlige problemstillinger herunder praktiserende advokater og jurister/advokater/HR medarbejdere i private virksomheder og offentlige organisationer.
 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 


Dette siger vores deltagere: 


”Jeg synes Yvonne var supergod. Indholdet var superrelevant, det var formidlet på en god måde og det var meget sagligt.”

- Jane Felding, personalechef, Nationalmuseet

Tidligere kursusdeltager


Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.