Kursus

Diskrimination i ansættelsesretten

7

lektioner

5995 DKK.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Netværk

Netværk i Ansættelsesret

Kursus

Ansættelsesretligt grundkursus

Kursus

Årlig ansættelsesretlig opdatering

Indhold

Diskriminationsområdet giver i stigende grad udfordringer for dem, der beskæftiger sig med ansættelsesretlige forhold. Lovgivningen er kompliceret, blandt andet fordi der skal tages højde for den bagvedliggende EU-retlige regulering og det betydelige antal retssager både ved de danske domstole, nævn, faglig voldgift og EU-Domstolen, som indebærer, at retstilstanden er i konstant forandring.

Kurset giver dig en grundig indsigt i de mest hyppige problemstillinger med en praktisk vinkel, så du sikrer dig, at din virksomhed håndterer de daglige problemstillinger i overensstemmelse med gældende lovgivning – både nationalt og EU-retligt – og best practice på området.


På kurset tager vi temperaturen på retstilstanden og gør status på de diskriminationsretlige problemstillinger, der pt. giver anledning til udfordringer i praksis.


På kurset får du bl.a. en gennemgang af følgende problemstillinger:

  • Indledende gennemgang af diskriminationsforbuddet i dansk ret herunder afgrænsningen af de beskyttede kriterier, sondringen mellem direkte og indirekte forskelsbehandling og bevisbyrdereglerne på de forskellige områder
  • EU-rettens betydning for retstilstanden på diskriminationsområdet
  • Arbejdsgivere har i stigende grad fokus på diversitet i deres rekruttering og udvikling af medarbejdere – men der er i dansk ret en række lovgivningsmæssige begrænsninger, som det er vigtigt at være opmærksom på, når man arbejder med diversitet, for at undgå at ”træde ved siden af”
  • Afgrænsningen af handicapbegrebet og udstrækningen af arbejdsgivers forpligtelse til at iværksætte hensigtsmæssige foranstaltninger i forhold til medarbejdere med handicap – en status på retstilstanden på baggrund af den seneste praksis fra EU-Domstolen og Højesteret
  • Den praktiske håndtering af sygemeldte medarbejdere med henblik på at begrænse risikoen for at blive mødt med krav om forskelsbehandling på grund af handicap
  • Medarbejdere med børn, der har et handicap – hvad er status på retstilstanden?
  • Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder – hvor er faldgruberne i praksis?
  • Gennemgang af forpligtelserne for arbejdsgiver i henhold til lov om lige løn til mænd og kvinder, som der i øjeblikket synes at være stigende fokus på
  • Udmåling af godtgørelse på diskriminationsområdet – hvad koster det at ”træde forkert”?

 

Målgruppe

Kurset er målrettet alle, der arbejder med ansættelses- og arbejdsretlige problemstillinger herunder praktiserende advokater og jurister/advokater/HR medarbejdere i private virksomheder og offentlige organisationer.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Netværk

Netværk i Ansættelsesret

Kursus

Ansættelsesretligt grundkursus

Kursus

Årlig ansættelsesretlig opdatering