Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Grundlæggende kollektiv arbejdsret

Teoretisk indsigt i reglerne og kendskab til praksis

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Baggrund

Den kollektive arbejdsret beskæftiger sig med reglerne for det kollektive overenskomstsystem.
Lovregulering af de kollektive aftaler er yderst begrænset, idet organisationernes og virksomhedernes egne aftaler om bl.a. overenskomsternes indgåelse, opsigelse og fornyelse, konfliktløsning, mv. stadig spiller en central rolle. Reglerne er i vidt omfang udviklet gennem Arbejdsrettens og den øvrige fagretlige praksis.

Formål

Formålet med kurset er at give kursisterne teoretisk indsigt i reglerne, kendskab til praksis i det kollektive system, samt forståelse for reglernes praktiske anvendelse på virksomhedsniveau.


Indhold

Kurset sætter fokus på de grundlæggende elementer og spilleregler i det kollektive arbejdsretlige system.
 
På kurset gennemgås bl.a. følgende emner:

  • Reglerne for overenskomstrelationerne, herunder etablering og forhandling af overenskomstforhold, fornyelse, fortolkning og anvendelse af overenskomster samt opsigelse heraf
  • Sondringen mellem organisationsoverenskomster, virksomhedsoverenskomster, tiltrædelsesaftaler, lokalaftaler og kutymer
  • Reglerne om konfliktret og fredspligt (kollektive arbejdskonflikter), herunder anvendelse af kollektive kampskridt (strejke, lock-out blokade m.v.)
  • De grundlæggende regler for det kollektive overenskomstforhold og de lokale aftale- og samarbejdsrelationer samt samspillet mellem de to niveauer
  • Gennemgang af overenskomstrelationerne på arbejdspladsniveau, herunder arbejdsgivers ledelsesret og tillidsrepræsentanter
  • De grundlæggende regler for det kollektive overenskomstforhold i virksomhedsoverdragelsessituation
  • Ansvaret for manglende overholdelse af kollektive aftaler på individuel og kollektiv plan, herunder bodsansvar
  • Tvistløsningsmekanismer, herunder fællesmøder, mæglingsmøder mv.
  • De grundlæggende regler for det særlige fagretlige system, herunder Arbejdsretten og faglig voldgift.

Målgruppe

Kurset henvender sig til jurister, advokater, ansatte i virksomheder eller organisationer, som beskæftiger sig med ansættelses- og arbejdsret, og som ønsker en grundlæggende indføring i kollektiv arbejdsret. Kurset henvender sig især til dig, der har begrænset erfaring og kendskab til kollektiv arbejdsret.

Kurset henvender sig til kursister med begrænset erfaring og kendskab til kollektiv arbejdsret, herunder advokater fra advokatkontorer, nyansatte i virksomheder og arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.