Konventionalbod


– Konventionalbodsklausulers formulering, anvendelse og fortolkning 

 

Udbytte

Formuleringen af klausuler om anvendelse og fortolkning af konventionalboder udgør til stadighed en udfordring.  


På kurset gør vi status på en efterhånden betydelig praksis på området. 
Vi gennemgår og drøfter de grundliggende juridiske kommercielle overvejelser om behov, fordele og ulemper forbundet med bestemmelser om konventionalbod - herunder bodens egnethed som middel til at virke afskrækkende i forhold til uønskede handlinger. 
  
Situationer, hvor en konventionalbod kan være relevant herunder i ansættelsesaftaler (konkurrence- og kundeklausuler, loyalitetspligt, fortrolighedsklausuler), (aktie)overdragelsesaftaler, aktionæroverenskomster mv. behandles og drøftes. 

 


Indhold

Praktiske eksempler på betydningen af dobbelte retsforhold (er der mulighed for dobbelt sanktionering) i forhold til anvendelse og fortolkning af klausuler i relation til medarbejdere, der også har aktier i virksomheden og hvor der både i ansættelseskontrakten og i en ejeraftale findes konkurrence- og/eller kundeklausuler med risiko for krav om konventionalbod ved overtrædelser. 
 

Emner er bl.a.:

  • Hvad/hvilke handlinger kan udløse en bod? 
  • Formulering og fortolkning (f.eks. bod pr. forseelse, pr. løbende måned osv.) af klausuler om konventionalbod 
  • Forholdet mellem erstatning og konventionalbod for kontraktbrud
  • Retspraksis om håndhævelse af konventionalbodskkausuler - udmåling, aftalelovens § 36 - hvor villige er domstolene til at sanktionere? 
  • Kan der kræves bod fra alle hvis flere skadevoldere? 
  • Proportionalitetprincippet 
  • Fortolkningsproblemet 
  • Senere udvidelse af forretningsområdet

 

Målgruppe

Kurset er målrettet både advokater og andre rådgivere,  herunder HR-medarbejdere, der beskæftiger sig med koncipering af kontrakter og tvister om håndhævelse af konkurrence- og kundeklausuler og andre klausuler i ansættelses- og ejeraftaler samt de erstatningsretlige temaer, som knytter sig hertil. 

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 

Dato

torsdag d 9. marts 2023

Kl 09:30 - 13:00

Inkl. morgenmad og sandwich


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

3.995

 

 

Course