Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Konventionalbod

Konventionalbodsklausulers formulering, anvendelse og fortolkning

4

lektioner (point)

4495 DKK.

Udbytte

Konventionalbodsklausulers formulering, anvendelse og fortolkning udgør til stadighed en udfordring.  
På kurset gør vi status på en efterhånden betydelig praksis på området.

Vi gennemgår og drøfter de grundlæggende juridiske kommercielle overvejelser om behov, fordele og ulemper forbundet med bestemmelser om konventionalbod - herunder bodens egnethed som middel til at virke afskrækkende i forhold til uønskede handlinger.
 
Situationer, hvor en konventionalbod kan være relevant herunder i ansættelsesaftaler (konkurrence- og kundeklausuler, loyalitetspligt, fortrolighedsklausuler), (aktie)overdragelsesaftaler, aktionæroverenskomster mv. behandles og drøftes.

Indhold

Praktiske eksempler på betydningen af dobbelte retsforhold (er der mulighed for dobbelt sanktionering) i forhold til anvendelse og fortolkning af klausuler i relation til medarbejdere, der også har aktier i virksomheden og hvor der både i ansættelseskontrakten og i en ejeraftale findes konkurrence- og/eller kundeklausuler med risiko for krav om konventionalbod ved overtrædelser.
 
Emner er bl.a.:
 
  • Hvad/hvilke handlinger kan udløse en bod? 
  • Formulering og fortolkning (fx bod pr. forseelse, pr. løbende måned osv.) af klausuler om konventionalbod 
  • Forholdet mellem erstatning og konventionalbod for kontraktbrud
  • Retspraksis om håndhævelse af konventionalbodsklausuler - udmåling, aftalelovens § 36 - hvor villige er domstolene til at sanktionere? 
  • Kan der kræves bod fra alle hvis flere skadevoldere? 
  • Proportionalitetsprincippet 
  • Fortolkningsproblemet 
  • Senere udvidelse af forretningsområdet - fx aftalt at gøre status og det undlades
 

Målgruppe

Kurset er målrettet dig, som har nogen erfaring med konkurrence- og kundeklausuler, erstatning m.m.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.