Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Naboret

Brush-up, nyheder og faldgruber

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Tvister på grund af gener fra naboejendomme forekommer ofte og giver anledning til sager både ved domstole og myndigheder. Naboretten indeholder de regler, der regulerer retsforholdet mellem naboer. Området er kun i begrænset grad reguleret ved lov, men der ligger en righoldig taksations- og retspraksis.

På kurset kommer du tæt på de problemstillinger inden for naboret, hvor der i særlig grad har vist sig at være problemer, som er ofte forekommende eller hvor der er særlig risiko for faldgruber.

Emner er bl.a.:


 • Nyhed! Nu også med seneste nyt om overtagelsespligt pga. ulemper og skelforretninger i naboretlige tvister
 • Den naboretlige tålegrænse, herunder udviklingen i nyere retspraksis og praksis
 • Muligheden for at kræve fysisk lovliggørelse
 • Muligheden for at kræve erstatning – ansvarsgrundlag og erstatningsudmåling
 • Hvornår kan/skal krav rejses over for myndigheder henholdsvis domstolene?

Udbytte

Det naboretlige område er aktuelt med et voksende antal sager, hvilket især gælder private tvister om den naboretlige tålegrænse.

På dette kursus får du en indføring i naboretten med udgangspunkt i udviklingen af de naboretlige grundsætninger i nyere retspraksis.

Du får bl.a.:
 • Viden til at vurdere om den naboretlige tålegrænse er overskredet
 • Viden til at vurdere om der er grundlag for at forlange fysisk lovliggørelse
 • Viden til at vurdere om der er grundlag for at kræve erstatning
 • Viden til at vurdere om der kan rejses krav over for andre end naboen – eks. kommunen
 • Viden til at vurdere hvorledes et evt. erstatningskrav skal opgøres
 • Viden til at vurdere om krav kan/skal fremsættes over for en særlig myndighed

Målgruppe

Kurset er målrettet jurister, hvad enten de er advokater eller arbejder i offentlige myndigheder, og både dem, der ikke har arbejdet med naboret tidligere, og dem, der har praktisk erfaring med naboretten.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal, herunder lovgivning, domme og kendelser.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse. 



Dette siger vores deltagere: 


"Interessante emner og god gennemgang"
– Lars Ellegaard, Advokat, Storgaard & Berner Advokatanpartsselskab

Tidligere kursusdeltager


 

"Det var godt med det omfangsrige materiale om praksis."
– Bibi Søgaard, Miljømedarbejder, Gentofte Kommune

Tidligere kursusdeltager

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.