Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Nyansat i det offentlige

De skrevne og uskrevne regler til medarbejdere og ledere i en politisk styret organisation

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Som ansat i det offentlige arbejder man i en ’politisk styret organisation’. Men hvad gemmer der sig egentlig bag denne formulering. Hvilke pligter og ansvar har man? Hvordan skal man agere i dagligdagen og er det anderledes end det man kender fra eksempelvis den private sektor?

Dette kursus har til formål at klæde nye ansatte i det offentlige på, så man forstår agendaen, de skrevne og uskrevne spilleregler for en smidig overgang og dybere forståelse i sit daglige virke – og hele maskineriet.

Kurset er rettet både rettet mod erfarne medarbejdere og nye ledere, der kommer fra det private erhvervsliv eller nyuddannede i stat, regioner og kommuner. Det er ligeledes oplagt at tilbyde som arbejdsgiver til nyansatte som en del af onboarding.

Emner på kurset er bl.a.:
 • Hvordan træffes beslutninger både i det politiske og administrative system.
 • Lydighedspligt og pligten til at sige fra. Hvor går grænsen?
 • Offentligt ansattes ytringsfrihed
 • Journaliseringspligt
 • Reglerne om forsvarlig økonomisk forvaltning
 • God adfærd i det offentlige i forhold til gaver og repræsentation
 • Hvordan leder jeg opad så jeg får verdens bedste chef?
 • Offentlig personalejura
 • Åbenhed om fejl
 • Brugen af tillidsrepræsentanter og MED system
 • Whistleblowerordninger

Baggrund

Den offentlige forvaltning hviler på en lang tradition og kultur. Det kan nogle gange i starten være lidt vanskeligt at manøvrere sikkert i, fordi man tit bliver mødt med en forudsætning om, at det ved man da godt. Samtidig er der nogle regler der gør, at man ikke ’bare’ kan gøre, uanset det umiddelbart kan synes som en god ide. Det kan nogen opleve som bureaukrati – men er ofte er det mere udtryk for, at man ikke kender spillereglerne på forhånd.

Når man kender rammerne er det meget nemmere at få de gode ideer, og ikke mindst føre dem ud i livet. Det giver en bedre faglig tilfredsstillelse, færre fejl der nemt kan forebygges og bedre plads til at få gode ideer og samarbejde med kolleger og chefer.


Udbytte

På kurset får du bl.a.:

 • Viden om de juridiske rammer for arbejdet som ansat i det offentlige
 • Værktøjer til at håndtere de dilemmaer man kommer ud for i dagligdagen.
 • Dialogværktøjer til at forebygge og løse konflikter inden de vokser sig store.

Målgruppe

Kurset henvender sig til nyansatte i den offentlige forvaltning, hvad enten man har mange år bag sig fra den private sektor eller er helt nyuddannet, herunder ansat som ny chef.

Undervisningsform

Der arbejdes i en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og øvelse. Deltagerne skal forinden have forberedt en mindre case, de kan medbringe.
(Skal kunne præsenteres på 10 minutter og der skal max. forventes at bruges 45 minutter på forberedelse. Opgaven bliver fremsendt 14 dage før kurset.)

Opgaverne tilrettelægges så det tager udgangspunkt i deltagernes baggrund og dilemmaer differentieres så det matcher det erfaringsgrundlag man kommer med og om man er ansat som leder i en institution eller nyansat konsulent i en stabsfunktion i forvaltningen. Fælles for alle er, at de er nye i den offentlige sektor.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.