Kursus

Nyheder inden for produktefterligninger, design- og ophavsretten

Teori, praksis og seneste opdateringer

4

lektioner

3995 DKK.

Udbytte

Et stigende antal plagiatprodukter bliver hvert år bragt på markedet og nye udnyttelsesformer af design og værker ser dagens lys. På dette kursus stiller vi skarpt på ny retspraksis fra både danske domstole og EU og ser på de seneste tendenser inden for design-, ophavsretten og markedsføringslovens produktefterligningsværn. 


Kurset giver indsigt i den seneste udvikling på nogle af de mest aktuelle immaterialretlige områder. Deltagerne vil få et opdateret indblik i, hvor domstolene i dag sætter grænsen mellem lovlig inspiration og den ulovlige udnyttelse eller efterligning – og om denne grænsen kan forventes opretholdt af EU-Domstolen.   


Indhold

Deltagerne vil få et dybdegående indblik i EU-rettens betydning på området og blive opdateret på seneste retspraksis fra både danske domstole og EU-Domstolen i en række vigtige sager om produktefterligninger og udnyttelse af design og ophavsretsligt beskyttede værker.

Emner er bla.:

  • EU-rettens betydning for produktefterligningsværnet i Danmark
  • Seneste danske retspraksis om produktefterligninger, design- og ophavsretten
  • EU-Domstolens indflydelse og seneste praksis på området
  • Tendenser til hjælp for vurderingen af, om der er tale om lovlig inspiration eller ulovlig udnyttelse og efterligning.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til virksomhedsjurister, advokater og andre, der beskæftiger sig med immaterialret og produktefterligningssager.  

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.